Název: Převod testovacího nástroje SimCo na Eclipse plugin
Další názvy: Testing tool SimCo to Eclipse plugin transition
Autoři: Bokr, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7597
Klíčová slova: Eclipse;plugin;Simco;Eclipse plugin;OSGi
Klíčová slova v dalším jazyce: Eclipse;plugin;Simco;Eclipse plugin;OSGi
Abstrakt: Hlavní tématem této práce je převod testovacího nástroje Simco na Eclipse plugin. Simco je nástroj, jehož části byly vytvořeny Tomášem Kabíčkem a Matějem Prokopem a popsány v jejich diplomových pracích na Katedře informatky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011. Tato diplomová práce se zabývá základními principy komponentového programování, vytvářením pluginů pro vývojové prostředí a ve vývojovém prostředí Eclipse. Výsledkem této práce je plugin integrovaný do Eclipse IDE a provázaný s frameworkem Simco.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this thesis is testing tool Simco to Eclipse plugin transition. Simco is framework, parts of which were created by Tomáš Kubíček and Matěj Prokop as a part of their Master's thesis at the University of West Bohemia in Pilsen in 2011. This thesis aims to look into basic principles of component-based software engineering, introduces creating plugins for the development enviroment Eclipse as well as in this enviroment. The result of this thesis is the user friendly plugin integrated in Eclipse IDE and linked with framework Simco.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
text_diplomove_prace.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0052Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce376,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0052Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce388,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0052Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce169,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7597

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.