Název: Docházka a výkazy práce pro systém IMIS na platformě Android
Další názvy: Attendance and work records for the IMIS system on Android platform
Autoři: Kadlec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Koutný, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7610
Klíčová slova: mobilní aplikace;webové služby;Java;RESTful;Android;Spring
Klíčová slova v dalším jazyce: mobile application;web services;Java;RESTful;Android;Spring
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro docházku a výkazy práce v organizaci. V práci je analyzována architektura současného systému a je nalezen způsob integrace mobilní aplikace do současného systému. Práce popisuje vývoj webové služby v Java EE a vytvoření Android RESTful klientské aplikace. Jsou respektovány požadavky uživatelů a funkčnost současného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design and implementation of mobile application for attendance and work records in company. Thesis analyzes architecture of current system and finds a way how to integrate new application to it. Thesis presents development of a RESTful web service on Java EE server and creation of an Android RESTful web service client, while respecting requirements of users and functionality of present system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0109Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce502 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0109Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce292,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0109Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.