Název: Pokročilé vytváření GUI pro desktopové aplikace v jazyce JAVA
Další názvy: Creating advanced GUI for desktop applications in JAVA
Autoři: Kolena, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7612
Klíčová slova: Java;swing;GUI;tvorba;šablona;framework
Klíčová slova v dalším jazyce: Java;swing;template;building;GUI;framework
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem nového frameworku, který umožňuje velmi jednoduchou tvorbu GUI, založenou na předdefinované šabloně a použitelné pro většinu běžných aplikací. Framework bude vhodný pro učitele i studenty, kteří budou chtít vytvořit GUI pro svou aplikaci avšak s co nejmenším úsilím. Práce popisuje zhodnocení současné situace na poli tvorby GUI, návrh funkčnosti frameworku, jeho implementaci a testování.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes development of a new framework, which provides very simple creation of GUI, based on predefined template, applicable to great number of common applications. It will be suitable for both teachers and students, who want to develop a user-friendly application with focusing on the functional side and want to build the GUI very quickly but efficiently. In the thesis, there are analysis of current GUI building situation, the framework design, its implementation and testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kolena.pdfPlný text práce819,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0112Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce329,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0112Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce419,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0112Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.