Title: Pokročilé vytváření GUI pro desktopové aplikace v jazyce JAVA
Other Titles: Creating advanced GUI for desktop applications in JAVA
Authors: Kolena, Jan
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7612
Keywords: Java;swing;GUI;tvorba;šablona;framework
Keywords in different language: Java;swing;template;building;GUI;framework
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem nového frameworku, který umožňuje velmi jednoduchou tvorbu GUI, založenou na předdefinované šabloně a použitelné pro většinu běžných aplikací. Framework bude vhodný pro učitele i studenty, kteří budou chtít vytvořit GUI pro svou aplikaci avšak s co nejmenším úsilím. Práce popisuje zhodnocení současné situace na poli tvorby GUI, návrh funkčnosti frameworku, jeho implementaci a testování.
Abstract in different language: This master thesis describes development of a new framework, which provides very simple creation of GUI, based on predefined template, applicable to great number of common applications. It will be suitable for both teachers and students, who want to develop a user-friendly application with focusing on the functional side and want to build the GUI very quickly but efficiently. In the thesis, there are analysis of current GUI building situation, the framework design, its implementation and testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolena.pdfPlný text práce819,54 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce329,75 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce419,15 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.