Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMouček, Roman
dc.contributor.authorKolena, Jan
dc.contributor.refereeLipka, Richard
dc.date.accepted2013-09-16
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:37Z
dc.date.available2012-11-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-27
dc.identifier51164
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7612
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem nového frameworku, který umožňuje velmi jednoduchou tvorbu GUI, založenou na předdefinované šabloně a použitelné pro většinu běžných aplikací. Framework bude vhodný pro učitele i studenty, kteří budou chtít vytvořit GUI pro svou aplikaci avšak s co nejmenším úsilím. Práce popisuje zhodnocení současné situace na poli tvorby GUI, návrh funkčnosti frameworku, jeho implementaci a testování.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJavacs
dc.subjectswingcs
dc.subjectGUIcs
dc.subjecttvorbacs
dc.subjectšablonacs
dc.subjectframeworkcs
dc.titlePokročilé vytváření GUI pro desktopové aplikace v jazyce JAVAcs
dc.title.alternativeCreating advanced GUI for desktop applications in JAVAen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis describes development of a new framework, which provides very simple creation of GUI, based on predefined template, applicable to great number of common applications. It will be suitable for both teachers and students, who want to develop a user-friendly application with focusing on the functional side and want to build the GUI very quickly but efficiently. In the thesis, there are analysis of current GUI building situation, the framework design, its implementation and testing.en
dc.subject.translatedJavaen
dc.subject.translatedswingen
dc.subject.translatedtemplateen
dc.subject.translatedbuildingen
dc.subject.translatedGUIen
dc.subject.translatedframeworken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolena.pdfPlný text práce819,54 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce329,75 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce419,15 kBAdobe PDFView/Open
A11N0112Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.