Název: Popis softwarových procesů použitelný pro nástroje řízení projektů
Další názvy: Software process description suitable for project management tools
Autoři: Pícha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Holý, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7622
Klíčová slova: proces;vývoj software;řízení projektu;ALM nástroje;metodika;popis procesu;IBM RMC;IMB RTC;IBM Rational Unified Process;Scrum;KIV/ASWI
Klíčová slova v dalším jazyce: process;software development;project management;ALM tools;methodics;process description;IBM RMC;IBM RTC;IBM Rational Unified Process;Scrum;KIV/ASWI
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá procesy vývoje software, jejich metodikami a vzory, možnostmi jejich modelování a převodu těchto modelů nebo jejich významných částí do formy šablon použitelných pro nástroje řízení projektů. Konkrétně zkoumá vlastnosti a možnosti těchto modelů vytvořených v nástroji IBM Rational Method Composer a možnosti převodu těchto šablon do nástroje pro řízení projektů Rational Team Concert rovněž od společnosti IBM. Praktickým příkladem, na němž byly tyto kroky zkoumány a odzkoušeny je proces vývoje software užívaný v předmětu Pokročilé softwarové inženýrství vyučovaném na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Výstupy práce jsou model procesu ve formátu HTML a PDF a šablony pro užití v instanci Rational Team Concert katedry a měly by sloužit především jako podpůrný materiál pro studenty předmětu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with software development processes, their methodologies and patterns, options of their modeling and converting these models, or their substantial parts to a template form suitable for project configuration and change management systems. In particular it examines the options and potential of such models created in the IBM Rational Method Composer tool and the possibility of extracting the created templates and importing them into the configuration and change management tool Rational Team Concert also by IBM. The practical example on which these steps were tested and examined is the software development process used in the course Advanced Software Engineering at the Department of Computer Science and Engineering of the Faculty of Applied Sciences at the University of West Bohemia. The outputs of the thesis are the model of the process in HTML and PDF format and the template to be used in Rational Team Concert instance of the department and should be used mainly as a guidance and supporting material for the students of the course.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Picha_Petr_A10N0092P.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0092Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce295,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0092Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce309,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0092Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.