Název: Softwarový nástroj pro správu neuroinformatických dat
Další názvy: Software tool for management of neuroinformatics data
Autoři: Řeřicha, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Vařeka, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7626
Klíčová slova: EEG;ERP;P3;P300;pozornost řidiče;HDF5;RIP
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG;ERP;P3;P300;attention of driver;HDF5;RIP
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem, provedením a vyhodnocením experimentu zabývajícího se pozorností řidiče. Během monotónního řízení je zaznamenáván EEG signál, frekvence dýchání a je měřen odpor kůže. Cílem je najít vztah mezi nástupem únavy u řidiče a změnami v jeho fyziologických funkcích. S ukládáním naměřených dat souvisí návrh a implementace datového modelu pro uložení elektroencefalografických dat. Cílem navrhovaného modelu je specifikovat a sdružit komplexní meta-data potřebná ke správnému interpretování naměřených dat. Datový model je vytvořen v hierarchickém datovém formátu (HDF5). Aplikace pro převod existujícího datového formátu do HDF5 byla vytvořena v jazyce C# s využitím obalovacích funkcí .NET wrapper pro HDF5.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with design, performance and evaluation of driver?s attention experiment. During monotonous driving the EEG signal, respiratory frequency and skin conductance are recorded. The goal is to find relation between rising fatigue and changes in human physiological functions. In relation with recorded experimental data the declaration and implementation of a new data model for electroencephalography is defined. The purpose of model specification is to collect a set of complex meta-data information necessary to interpret measured data correctly. The data model is realized using Hierarchical Data Format (HDF5). The developed software realizing conversion of existing recorded data into data model in the HDF5 format is implemented using C# and .NET wrapper.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rericha_Jan_2013_DP.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0127Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce332,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0127Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce359,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0127Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce177,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.