Název: Využití úložiště komponent pro podporu aktualizace aplikací
Další názvy: Component repository support for application updates
Autoři: Řezníček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Ježek, Kamil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7627
Klíčová slova: úložiště;komponenta;OSGi;verzování;metadata;kompatibilita;rozšíření;Maven;REST;API
Klíčová slova v dalším jazyce: repository;component;OSGi;versioning;metadata;compatibility;plugin;Maven;Felix;REST;API
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit rozšíření pro úložiště komponent s názvem Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE). Úložiště má být rozšířeno pluginem, který poskytne CRCE API pro interakci s klienty úložiště. Teoretická část popisuje komponentové programování, komponentová úložiště s důrazem na CRCE a probírá možnosti technologií vhodných k realizaci API. Vybraným způsobem se stalo REST API. Praktická část práce popisuje nově vytvořený modul poskytující úložišti REST API a modul pro automatické verzování komponent na základě informací o kompatibilitě komponent, který jsem v rámci práce zprovozňoval.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is to extend the Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE). CRCE repository should be extended by plugin that provide CRCE API for interaction with its clients. The theoretical part contains information about Component-based software engineering, an overview of Java component repositories, a chapter about CRCE and the analysis of possibilities for the realisation of client-server communication between the repository and its clients. REST API was chosen for the solution. The practical part contains a description of the CRCE REST module that was created as part of this thesis and module for versioning components based on component compatibility informations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Reznicek-DP.pdfPlný text práce578,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0103Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce287,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0103Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce404,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0103Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce251,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.