Název: Interaktivní generátor rozvrhu
Další názvy: Interactive generator of schedule
Autoři: Vlček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Rieger, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7633
Klíčová slova: rozvrhování;programování postavené na podmínkách;heuristické algoritmy
Klíčová slova v dalším jazyce: scheduling;constraint based programming;heuristic algorithm
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivního generátoru rozvrhu pro základní a střední školy. Tento bude následně využit jako jedna ze služeb systému Škola OnLine. Navržený systém, který je široce konfigurovatelný, používá heuristické algoritmy s následným výběrem nejlepšího řešení. Systém je vhodný především pro malé až středně velké školy, to znamená s počtem tříd cca do dvaceti. Předností řešení oproti podobným řešením je rychlost nalezení vyhovujícího rozvrhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design and implementation of an interactive schedule generator for elementary and high schools. Afterwards, this one will be used as one of services of Skola OnLine system. The designed system is widely configurable and uses heuristic algorithms followed by the choice of the best solution. The system is suitable mainly for small to middle-sized schools, meaning schools with up to 20 classes. The advantage of the solution, unlike similar ones, is the speed with which the suitable schedule is found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vlcek.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0133Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce322,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0133Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce371,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0133Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce307,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.