Title: Interaktivní generátor rozvrhu
Other Titles: Interactive generator of schedule
Authors: Vlček, Lukáš
Advisor: Herout, Pavel
Referee: Rieger, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7633
Keywords: rozvrhování;programování postavené na podmínkách;heuristické algoritmy
Keywords in different language: scheduling;constraint based programming;heuristic algorithm
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivního generátoru rozvrhu pro základní a střední školy. Tento bude následně využit jako jedna ze služeb systému Škola OnLine. Navržený systém, který je široce konfigurovatelný, používá heuristické algoritmy s následným výběrem nejlepšího řešení. Systém je vhodný především pro malé až středně velké školy, to znamená s počtem tříd cca do dvaceti. Předností řešení oproti podobným řešením je rychlost nalezení vyhovujícího rozvrhu.
Abstract in different language: This thesis deals with design and implementation of an interactive schedule generator for elementary and high schools. Afterwards, this one will be used as one of services of Skola OnLine system. The designed system is widely configurable and uses heuristic algorithms followed by the choice of the best solution. The system is suitable mainly for small to middle-sized schools, meaning schools with up to 20 classes. The advantage of the solution, unlike similar ones, is the speed with which the suitable schedule is found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vlcek.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
A11N0133Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce322,41 kBAdobe PDFView/Open
A11N0133Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce371,37 kBAdobe PDFView/Open
A11N0133Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce307,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.