Název: Zpravodajský server o jezdectví
Další názvy: News server for Horse riding
Autoři: Kubák, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Rohlík, Ondřej
Oponent: Štěbeták, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7641
Klíčová slova: Web;J2EE;Spring MVC;Hibernate;Ajax;jQuery;Google map API;Social plugin Facebook;Google+;Twitter
Klíčová slova v dalším jazyce: Web;J2EE;Spring MVC;Hibernate;Ajax;jQuery;Google map API;Social plugin Facebook;Google+;Twitter
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje kompletní návrh zpravodajského serveru o jezdectví, jehož realizace je předlohou dalších částí práce, které jsou vytvořeny za cílem elektronické formy vzdělávání. Závěrem se práce věnuje reálnému provozu zpravodajského serveru o jezdectví a úvodu do analytických nástrojů pro sledování webového projektu od společnosti Google.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains a complete design of horse riding news site, which implementation is a pattern for next parts of thesis, which are created for the purpose of e-learning. Final part of thesis deals with real working of the news site and with an introduction to analytical tools for web project monitoring from Google.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zpravodajsky server o jezdectvi.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce536,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce558,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0013Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.