Title: Programový nástroj pro volbu optimálního portfolia
Other Titles: A programming tool for finding the optimal portfolio
Authors: Pavelec, Josef
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Marek, Patrice
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7643
Keywords: optimální portfolio;efektivní portfolio v Markowitzově smyslu;GUI Matlab;kapitálový trh;investice
Keywords in different language: optimal portfolio;Markowitz portfolio theory;GUI Matlab;stock exchange;investment
Abstract: Cílem této práce je vytvoření programového nástroje pro uživatele ? investora, kterému bude pomáhat s rozhodováním o nákupech a prodejích akcií na kapitálovém trhu. Matematickým problémem je zde navržení optimální skladby portfolia. Vytvořený program je schopen automaticky stahovat a aktualizovat data z internetu a na základě těchto historických dat doporučuje následující kroky investorovi (nákup či prodej aktiva). Součástí řešení je také simulační prostředí pro ověření těchto investic na reálných datech (včetně zohlednění burzovních poplatků a daně). Při optimalizaci je využito Markowitzova efektivního portfolia. Práce je orientována jak na technickou stránku problému, tak na uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání programu. Za tímto účelem je také program zdokumentován tak, aby se s ním nový uživatel naučil aktivně pracovat.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to create a programming tool for user - investor. This tool should help the investor with his decisions at the stock exchange. The mathematical problem is to assemble the optimal portfolio. This program is able to download and update the data automatically from the internet. Based on these data (stock rates) the program recommends the~next steps to the investor (buying or selling a share). One part of~the~solution is the simulation interface for validating the test investments on real data (including stock exchange fees and taxes). The main optimalization is based on Markowitz portfolio theory. This thesis is oriented on the technical part of this problem but also on~the~user comfortable interface. To support user's convenience there is also \newline a user's manual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JosefPavelec-DP.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
A11N0013Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce303,04 kBAdobe PDFView/Open
A11N0013Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce600,57 kBAdobe PDFView/Open
A11N0013Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.