Název: Komparace marketingu na internetu vybraných vysokých škol
Další názvy: Comparison of marketing on the internet of selected universities
Autoři: Webrová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7657
Klíčová slova: marketing na internetu;optimalizace pro vyhledávače;marketing ve vyhledávačích;marketing na sociálních sítích
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing on internet;search engine optimization;search engine marketing;social media marketing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá marketingem na internetu vysokých škol, použitou výzkumnou metodou je komparace vybraných vysokých škol. V teoretické části jsou zpracovány základní poznatky z oblasti marketingu na internetu se zaměřením na zkoumané oblasti. V praktické části jsou definovány základní oblasti výzkumu. Následuje samotný výzkum zaměřený na webové stránky vysokých škol, optimalizace pro vyhledávače, marketing ve vyhledávačích, a marketing na sociálních sítích. Výstupem výzkumu je popis aktuální úrovně marketingu na internetu vybraných vysokých škol. Komparace je zaměřena také na rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami. Závěrem jsou dána doporučení pro zlepšení marketingu na internetu vybraných vysokých škol.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with marketing on the internet of universities, used research method is a comparison of selected universities. The theoretical part deals with the basic knowledge of marketing on the Internet, focusing on compared areas. In the practical part the basic areas of the research are defined. The following is the research focused on the university website, search engine optimization, search engine marketing, and social media marketing. The output of the research is the description of current level of marketing on the Internet of selected universities. Comparison is also focused on the differences between public and private universities. Finally, recommendations are given for improving marketing on the internet of selected universities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kamila Webrova 2013.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Webrova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Webrova _O.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Webrova_P.jpgPrůběh obhajoby práce434,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.