Title: Komparace marketingu na internetu vybraných vysokých škol
Other Titles: Comparison of marketing on the internet of selected universities
Authors: Webrová, Kamila
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7657
Keywords: marketing na internetu;optimalizace pro vyhledávače;marketing ve vyhledávačích;marketing na sociálních sítích
Keywords in different language: marketing on internet;search engine optimization;search engine marketing;social media marketing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá marketingem na internetu vysokých škol, použitou výzkumnou metodou je komparace vybraných vysokých škol. V teoretické části jsou zpracovány základní poznatky z oblasti marketingu na internetu se zaměřením na zkoumané oblasti. V praktické části jsou definovány základní oblasti výzkumu. Následuje samotný výzkum zaměřený na webové stránky vysokých škol, optimalizace pro vyhledávače, marketing ve vyhledávačích, a marketing na sociálních sítích. Výstupem výzkumu je popis aktuální úrovně marketingu na internetu vybraných vysokých škol. Komparace je zaměřena také na rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami. Závěrem jsou dána doporučení pro zlepšení marketingu na internetu vybraných vysokých škol.
Abstract in different language: This thesis deals with marketing on the internet of universities, used research method is a comparison of selected universities. The theoretical part deals with the basic knowledge of marketing on the Internet, focusing on compared areas. In the practical part the basic areas of the research are defined. The following is the research focused on the university website, search engine optimization, search engine marketing, and social media marketing. The output of the research is the description of current level of marketing on the Internet of selected universities. Comparison is also focused on the differences between public and private universities. Finally, recommendations are given for improving marketing on the internet of selected universities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila Webrova 2013.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Webrova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Webrova _O.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Webrova_P.jpgPrůběh obhajoby práce434,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.