Title: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu v odvětví cestovního ruchu
Other Titles: Analysis of the marketing activities of the chosen subject in tourism
Authors: Korandová, Šárka
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Procházková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7661
Keywords: cestovní ruch;marketingové aktivity;marketingový mix;SWOT analýza
Keywords in different language: tourism;marketing activities;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Práce pojednává o marketingových aktivitách sportovně-rekreačního střediska. Teoretická východiska jsou zaměřena na marketing a jeho vybrané nástroje, tedy marketingový mix a SWOT analýzu. Dále je v práci definován pojem cestovního ruchu a jeho specifika. Praktická část je tvořena představením vybraného subjektu, sestavením marketingového mixu a následném zpracováním SWOT analýzy za účelem navržení zlepšujících opatření. Za tímto účelem byl také proveden dotazníkový průzkum.
Abstract in different language: Thesis deal with marketing activities of sports and recreation center. Theoretical possibilities focused on marketing and its chosen instrument, a marketing mix and SWOT analysis. The thesis also defined the concept of tourism and its specifics. The practical part consists of the performance of the selected subject, drawing the marketing mix and the subsequent processing of SWOT analysis in order to propose improvement measures. For this purpose was also conducted survey questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Korandova_V.pdfPosudek vedoucího práce985,49 kBAdobe PDFView/Open
Korandova_O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Korandova_P.jpgPrůběh obhajoby práce309,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.