Název: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu v odvětví cestovního ruchu
Další názvy: Analysis of the marketing activities of the chosen subject in tourism
Autoři: Korandová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Procházková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7661
Klíčová slova: cestovní ruch;marketingové aktivity;marketingový mix;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;marketing activities;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Práce pojednává o marketingových aktivitách sportovně-rekreačního střediska. Teoretická východiska jsou zaměřena na marketing a jeho vybrané nástroje, tedy marketingový mix a SWOT analýzu. Dále je v práci definován pojem cestovního ruchu a jeho specifika. Praktická část je tvořena představením vybraného subjektu, sestavením marketingového mixu a následném zpracováním SWOT analýzy za účelem navržení zlepšujících opatření. Za tímto účelem byl také proveden dotazníkový průzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deal with marketing activities of sports and recreation center. Theoretical possibilities focused on marketing and its chosen instrument, a marketing mix and SWOT analysis. The thesis also defined the concept of tourism and its specifics. The practical part consists of the performance of the selected subject, drawing the marketing mix and the subsequent processing of SWOT analysis in order to propose improvement measures. For this purpose was also conducted survey questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korandova_V.pdfPosudek vedoucího práce985,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korandova_O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korandova_P.jpgPrůběh obhajoby práce309,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.