Název: Marketing maloobchodu vybrané obchodní firmy
Další názvy: Retail marketing of chosen business company
Autoři: Šafránek, Radek
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7662
Klíčová slova: marketingové nástroje;maloobchod;marketing maloobchodu;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing tools;retail;retail marketing;marketing mix
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce ?Marketing maloobchodu vybrané obchodní firmy? je představení marketingových nástrojů v maloobchodu řetězce Tesco Stores ČR, a.s. První část práce je zaměřena na teoretické základy obchodu, maloobchodu a tyto informace jsou aplikovány do prostředí České republiky. Dále je v práci představena společnost Tesco Stores ČR, a.s., její historie a působení v České republice. V nejobsáhlejší části práce jsou představeny marketingové nástroje využívané v maloobchodu. Tyto marketingové nástroje jsou posléze analyzovány i v prostředí obchodů Tesco. V závěru práce je představeno provedené dotazníkové šetření, interpretovány výsledky a navrženy změny a doporučení pro budoucí vývoj a směřování společnosti Tesco.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the bachelor thesis ?Retail marketing of chosen business company? is to introduce marketing tools used in the retail chain Tesco Stores ČR, a.s. The first part of the thesis is focused on the theoretical foundations of business and retail and these basics are applied into situation in the Czech Republic. In the next part is introduced company Tesco Stores ČR, a.s., its history and activities in the Czech Republic. In the most extensive part of the thesis are introduced marketing tools used in retail. These marketing tools are later analyzed also in Tesco stores. In conclusion of the thesis is introduced survey, interpreted the results and proposed changes and recommendations for future development and direction of Tesco company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Safranek Radek_FEK ZCU 2013.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safranek_V.pdfPosudek vedoucího práce984,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safranek _O.pdfPosudek oponenta práce921,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Safranek_P.jpgPrůběh obhajoby práce343,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.