Title: Využití nástrojů marketingového mixu vybrané firmy na B2B a B2C trzích
Other Titles: The use of marketing instruments in a chosen company in B2B and B2C markets
Authors: Formánková, Tereza
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7669
Keywords: marketingový mix;B2B trh;B2C trh
Keywords in different language: marketing mix;B2B market;B2C market
Abstract: Předložená bakalářská práce pojednává o konkrétních nástrojích marketingového mixu malé kamenické firmy Inkasta s.r.o. a o jejich rozdílném využití na trzích B2B a B2C. První část práce obsahuje teoretický úvod k problematice marketingového mixu a základní charakteristiku B2B a B2C trhu. Dále se práce věnuje analýze samotné firmy Inkasta, a to zejména tomu, jaké marketingové nástroje a v jaké míře firma na obou cílových trzích využívá. V poslední nejdůležitější kapitole autorka na základě analýzy firmy a jejího marketingového mixu navrhla několik opatření pro zlepšení fungování firemního marketingu na trhu B2B i B2C. Hlavním výstupem jsou právě marketingové návrhy, které jsou představeny ve dvou částech, a to postupně pro B2C a poté pro B2B trh. Návrhy by po uplatnění v praxi měly firmě pomoci bojovat s konkurencí, zvýšit počet nových i věrných zákazníků a tím i zvýšit její podíl na trhu. ?
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on particular instruments of marketing mix of a small stonemason's company called Inkasta s.r.o. and on the different use of these tools on B2B and B2C market. The first part provides the theoretical introduction to marketing mix and to B2B and B2C market. The next part presents the chosen company and analyzes it´s use of tools of marketing mix on both target markets. The last, most important chapter is dedicated to some suggestions how to improve the company´s marketing. The main outputs of the thesis are these improvement proposals which are presented at first for the B2C market and then for B2B market. The proposals are supposed to help the company to increase the number of customers and to raise the share of market in the hard competitive environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace formankova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Formankova_V.pdfPosudek vedoucího práce967,8 kBAdobe PDFView/Open
Formankova_O.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Formankova_P.jpgPrůběh obhajoby práce391,16 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.