Název: Analýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšení
Další názvy: The analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvement
Autoři: Křížová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7678
Klíčová slova: lázeňství;lázně Vráž;SWOT analýza;zlepšení;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: spa;spa Vráž;SWOT analysis;improvement;financial analysis
Abstrakt: Tématem této práce je Analýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšení. Cílem práce je analyzovat činnost v lázních ve Vráži a navrhnout zlepšující opatření. První kapitola je zaměřena na představení společnosti, poskytovaných služeb a na odborné pojmy, nutné k pochopení problematiky. Ve druhé kapitole je zhodnocena četnost služeb lázní ve Vráži. Třetí kapitola se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření. Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti Lázně Hotel Vráž za období 2008 - 2011. Předposlední kapitola je věnována analýze prostředí lázní ve Vráži, součástí kapitoly je SWOT analýza. Poslední kapitola této práce se zabývá návrhy zlepšení, které vyplývají z provedené SWOT analýzy, z konzultací v lázních ve Vráži a z provedeného dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is The analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvement?. The aim of the bachelor thesis is analysing activities in spa Vráž and suggesing the improvement proposals. The first part is focused on the introduction of company Lázně Hotel Vráž, provided services and to technical terms, which are necessery to understanding the issues. In second part is evaluated the frequency of provided services in spa Vráž. The third part deals with evaluation of questionnaire. Following part is devoted to evaluation company´s productivity in 2008 ? 2011. Next part is devoted to environment of spa Vráž, also the SWOT analysis is covered. The final chapter of the thesis is devoted to proposals of improvement, which contains from SWOT analysis, consultations in spa Vráž and from the evaluation of questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Analyza cinnosti Lazne Hotel Vraz.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova _V.pdfPosudek vedoucího práce902,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova_O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova_P.jpgPrůběh obhajoby práce352,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.