Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesal, Pavel
dc.contributor.authorKřížová, Štěpánka
dc.contributor.refereePetrtyl, Jan
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:50Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:50Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52738
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7678
dc.description.abstractTématem této práce je Analýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšení. Cílem práce je analyzovat činnost v lázních ve Vráži a navrhnout zlepšující opatření. První kapitola je zaměřena na představení společnosti, poskytovaných služeb a na odborné pojmy, nutné k pochopení problematiky. Ve druhé kapitole je zhodnocena četnost služeb lázní ve Vráži. Třetí kapitola se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření. Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti Lázně Hotel Vráž za období 2008 - 2011. Předposlední kapitola je věnována analýze prostředí lázní ve Vráži, součástí kapitoly je SWOT analýza. Poslední kapitola této práce se zabývá návrhy zlepšení, které vyplývají z provedené SWOT analýzy, z konzultací v lázních ve Vráži a z provedeného dotazníkového šetření.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlázeňstvícs
dc.subjectlázně Vrážcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectzlepšenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleAnalýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšenícs
dc.title.alternativeThe analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor thesis is The analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvement?. The aim of the bachelor thesis is analysing activities in spa Vráž and suggesing the improvement proposals. The first part is focused on the introduction of company Lázně Hotel Vráž, provided services and to technical terms, which are necessery to understanding the issues. In second part is evaluated the frequency of provided services in spa Vráž. The third part deals with evaluation of questionnaire. Following part is devoted to evaluation company´s productivity in 2008 ? 2011. Next part is devoted to environment of spa Vráž, also the SWOT analysis is covered. The final chapter of the thesis is devoted to proposals of improvement, which contains from SWOT analysis, consultations in spa Vráž and from the evaluation of questionnaire.en
dc.subject.translatedspaen
dc.subject.translatedspa Vrážen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedimprovementen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Analyza cinnosti Lazne Hotel Vraz.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Krizova _V.pdfPosudek vedoucího práce902,48 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Krizova_P.jpgPrůběh obhajoby práce352,78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.