Title: Analýza volnočasových aktivit v Mariánských Lázních
Other Titles: Analysis of leisure activities in Mariánské Lázně
Authors: Nováková, Markéta
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7682
Keywords: volnočasový aktivity;volný čas;Mariánské Lázně
Keywords in different language: leisure activities;leisure;Mariánské Lázně
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Mariánských Lázních. Byly zde nadefinovány volnočasové aktivity a veškeré pojmy úzce související s tímto tématem. V práci se také nachází porovnání trávení volného času v České republice s ostatními zeměmi Evropské Unie, především se zaměřením na Skandinávské země. Dále je součástí obsahu stručná definice Mariánských Lázní, jakožto lázeňského města. Hlavní bod tvoří praktická část, v jejímž rámci byl proveden kvantitativní průzkum u návštěvníků a stálých obyvatel města. Jeho cílem bylo zjistit, které volnočasové aktivity jsou středem zájmu těchto segmentů. Na základě veškerých zjišťování a pozorování byla navrhnuta zlepšující opatření, která by měla zvýšit atraktivitu destinace.
Abstract in different language: The present work is focused on the analysis of leisure activities in Mariánské Lázně. There were defined leisure activities and all terms closely associated with the topic. The work is also a comparison of spending free time in the Czech Republic with other European Union countries, mainly focusing on the Nordic countries. Part of the content is also short definition of Mariánské Lazne, as a spa Town. The main point is the practical part, which was a quantitative survey of visitors and permanent residents of the city. Its aim was to find out which leisure activities are the focus of these segments. On the basis of all the surveys and observations were designed to improve measures that should increase the attractiveness of the destination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Marketa_Novakova 2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
NOvakova_V.pdfPosudek vedoucího práce786,39 kBAdobe PDFView/Open
Novakova -O.pdfPosudek oponenta práce747,74 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,87 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.