Název: Analýza volnočasových aktivit v Mariánských Lázních
Další názvy: Analysis of leisure activities in Mariánské Lázně
Autoři: Nováková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7682
Klíčová slova: volnočasový aktivity;volný čas;Mariánské Lázně
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;leisure;Mariánské Lázně
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Mariánských Lázních. Byly zde nadefinovány volnočasové aktivity a veškeré pojmy úzce související s tímto tématem. V práci se také nachází porovnání trávení volného času v České republice s ostatními zeměmi Evropské Unie, především se zaměřením na Skandinávské země. Dále je součástí obsahu stručná definice Mariánských Lázní, jakožto lázeňského města. Hlavní bod tvoří praktická část, v jejímž rámci byl proveden kvantitativní průzkum u návštěvníků a stálých obyvatel města. Jeho cílem bylo zjistit, které volnočasové aktivity jsou středem zájmu těchto segmentů. Na základě veškerých zjišťování a pozorování byla navrhnuta zlepšující opatření, která by měla zvýšit atraktivitu destinace.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the analysis of leisure activities in Mariánské Lázně. There were defined leisure activities and all terms closely associated with the topic. The work is also a comparison of spending free time in the Czech Republic with other European Union countries, mainly focusing on the Nordic countries. Part of the content is also short definition of Mariánské Lazne, as a spa Town. The main point is the practical part, which was a quantitative survey of visitors and permanent residents of the city. Its aim was to find out which leisure activities are the focus of these segments. On the basis of all the surveys and observations were designed to improve measures that should increase the attractiveness of the destination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Marketa_Novakova 2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NOvakova_V.pdfPosudek vedoucího práce786,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova -O.pdfPosudek oponenta práce747,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.