Title: Event marketing v aplikaci na společnost Škoda Power
Other Titles: Event marketing in application for Doosan Škoda Power company.
Authors: Hauerová, Renata
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7683
Keywords: event;event marketing;Doosan Škoda Power;Škoda Power
Keywords in different language: event;event marketing;Doosan Škoda Power;Škoda Power
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku event marketingu v konkrétní společnosti. Zvolená společnost je Doosan Škoda Power, která působí ve strojním energetickém průmyslu. V úvodu jsou vysvětleny termíny ?event? a ?event marketing?. Dále jsou uvedeny některé příklady eventů, které jsou v současné době nejatraktivnější a nejzajímavější. O firmě sídlící v Plzni Doosan Škoda Power jsou zveřejněny informace jako například, filosofie firmy, základní údaje, marketingový mix, obchodní strategie. Práce pojednává především o tom, jak, proč a pro koho společnost využívá event marketing. Naleznete zde také přehled již realizovaných event akcí společnosti a detailně rozebraný Vánoční večírek pro zaměstnance. V závěru práce jsou uvedeny některé základní informace, které se týkají organizace event akcí v praxi. Ty byly dále nápomocné k sestavení návrhů event akcí pro společnost.
Abstract in different language: This thesis deals with event marketing issues in particular company. Chosen company is Doosan Škoda Power, which is engaged in the engineering energy industry. The introduction of this thesis explains terms ?event? and ?event marketing?. Then it outlines some examples of events, which are currently the most attractive and interesting. There is some information about Škoda Doosan Power, which is located in Pilsen, for example philoshophy of the company, basic data, marketing mix, corporate strategy. The thesis is primarily about how, why and for whom the company used the event marketing. You can find there summary of realized event actions of the company and analysis of Christmas party which is described in details. The end of my thesis deals with some basic information, which refers to organization of event actions in practice. These were helpful to compile proposals of company event campaigns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Event marketing v aplikaci na spolecnost Doosan Skoda Power.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Hauerova_V.pdfPosudek vedoucího práce924,76 kBAdobe PDFView/Open
OPONENTSKY POSUDEK - HAUEROVA RENATA.docPosudek oponenta práce66,5 kBMicrosoft WordView/Open
Hauerova_P.jpgPrůběh obhajoby práce430 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.