Název: Event marketing v aplikaci na společnost Škoda Power
Další názvy: Event marketing in application for Doosan Škoda Power company.
Autoři: Hauerová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7683
Klíčová slova: event;event marketing;Doosan Škoda Power;Škoda Power
Klíčová slova v dalším jazyce: event;event marketing;Doosan Škoda Power;Škoda Power
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku event marketingu v konkrétní společnosti. Zvolená společnost je Doosan Škoda Power, která působí ve strojním energetickém průmyslu. V úvodu jsou vysvětleny termíny ?event? a ?event marketing?. Dále jsou uvedeny některé příklady eventů, které jsou v současné době nejatraktivnější a nejzajímavější. O firmě sídlící v Plzni Doosan Škoda Power jsou zveřejněny informace jako například, filosofie firmy, základní údaje, marketingový mix, obchodní strategie. Práce pojednává především o tom, jak, proč a pro koho společnost využívá event marketing. Naleznete zde také přehled již realizovaných event akcí společnosti a detailně rozebraný Vánoční večírek pro zaměstnance. V závěru práce jsou uvedeny některé základní informace, které se týkají organizace event akcí v praxi. Ty byly dále nápomocné k sestavení návrhů event akcí pro společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with event marketing issues in particular company. Chosen company is Doosan Škoda Power, which is engaged in the engineering energy industry. The introduction of this thesis explains terms ?event? and ?event marketing?. Then it outlines some examples of events, which are currently the most attractive and interesting. There is some information about Škoda Doosan Power, which is located in Pilsen, for example philoshophy of the company, basic data, marketing mix, corporate strategy. The thesis is primarily about how, why and for whom the company used the event marketing. You can find there summary of realized event actions of the company and analysis of Christmas party which is described in details. The end of my thesis deals with some basic information, which refers to organization of event actions in practice. These were helpful to compile proposals of company event campaigns.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Event marketing v aplikaci na spolecnost Doosan Skoda Power.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauerova_V.pdfPosudek vedoucího práce924,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENTSKY POSUDEK - HAUEROVA RENATA.docPosudek oponenta práce66,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hauerova_P.jpgPrůběh obhajoby práce430 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.