Název: Marketing hradu Krakovce
Další názvy: Marketing of the castle Krakovec
Autoři: Bařtipánová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7686
Klíčová slova: marketing;SWOT analýza;marketingový mix;cestovní ruch;hrad Krakovec
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;SWOT analysis;marketing mix;tourism;castle Krakovec
Abstrakt: Práce je zaměřena na marketingové praktiky hradu Krakovce. Pro zjištění stávající situace byla použita SWOT analýza a jednotlivé prvky marketingového mixu. Bylo také nutné se zabývat marketingovým prostředím, ve kterém se hrad nachází. Následná navržená opatření by měla vést k většímu zájmu ze strany návštěvníků, avšak je nutné, aby respektovala finanční možnosti hradu. Práce se tedy zabývá problematikou marketingového řešení v oblasti cestovního ruchu v aplikaci na konkrétní objekt, zejména marketingovou komunikací, v níž má hrad velké nedostatky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis is focused on marketing of the castle Krakovec.The current situation has been identified by using SWOT analysis and marketing mix.According to the analysis it was also important to respect the market environment. The suggested solutions should lead to a higher interest of the visitors in relation to the financial possibilities of the castle.The bachelor?s thesis deals with the marketing solution in the area of tourism applied to a particular object. The main aim is focus on marketing communication, in which the castle has major weaknesses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bartipanova Jana, 2013.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartipanova _V.pdfPosudek vedoucího práce884,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartipanova_O.jpgPosudek oponenta práce692,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bartipanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.