Title: Marketing hradu Krakovce
Other Titles: Marketing of the castle Krakovec
Authors: Bařtipánová, Jana
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7686
Keywords: marketing;SWOT analýza;marketingový mix;cestovní ruch;hrad Krakovec
Keywords in different language: marketing;SWOT analysis;marketing mix;tourism;castle Krakovec
Abstract: Práce je zaměřena na marketingové praktiky hradu Krakovce. Pro zjištění stávající situace byla použita SWOT analýza a jednotlivé prvky marketingového mixu. Bylo také nutné se zabývat marketingovým prostředím, ve kterém se hrad nachází. Následná navržená opatření by měla vést k většímu zájmu ze strany návštěvníků, avšak je nutné, aby respektovala finanční možnosti hradu. Práce se tedy zabývá problematikou marketingového řešení v oblasti cestovního ruchu v aplikaci na konkrétní objekt, zejména marketingovou komunikací, v níž má hrad velké nedostatky.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is focused on marketing of the castle Krakovec.The current situation has been identified by using SWOT analysis and marketing mix.According to the analysis it was also important to respect the market environment. The suggested solutions should lead to a higher interest of the visitors in relation to the financial possibilities of the castle.The bachelor?s thesis deals with the marketing solution in the area of tourism applied to a particular object. The main aim is focus on marketing communication, in which the castle has major weaknesses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartipanova Jana, 2013.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Bartipanova _V.pdfPosudek vedoucího práce884,83 kBAdobe PDFView/Open
Bartipanova_O.jpgPosudek oponenta práce692,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bartipanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,6 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.