Title: Výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně
Other Titles: Cultural needs research of the residents of Pilsen
Authors: Smětáková, Lucie
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7689
Keywords: Plzeň;kulturní potřeby;obyvatelé Plzně;kultura;kulturní poptávka;marketingový výzkum
Keywords in different language: Pilsen;marketing research;cultural needs;residents of Pilsen;culture;cultural demand
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně. Základ práce tvoří teoretický rámec, který se zabývá kulturou obecně, kulturními potřebami a faktory ovlivňujícími kulturní poptávku. Navazuje část zaměřená na město Plzeň, jeho obyvatele a kulturní zdroje a možnosti. Stěžejním bodem práce je výzkum kulturních potřeb, který je orientován na porovnání kulturních specifik v poptávce studentů a pracujících města Plzně. Na základě zjištěných údajů o kulturní poptávce obyvatel a jejich potřebách jsou formulovány závěry navrhující opatření na podporu kulturní nabídky v Plzni. Výsledky práce mohou být použity jako podklad pro další výzkumy nebo záměry v kulturní oblasti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is aimed at the research of Pilsen resident´s cultural needs. The base of this thesis is a theoretical framework focused on culture in general, cultural needs and factors influencing cultural demand. The next part is aimed at the city of Pilsen, its residents and cultural potential of this city. The core of the thesis is cultural needs research that focuses on the comparison of cultural specifics of Pilsen students and workers demand. Based on observed data about cultural demand of the residents and their needs there are conclusions suggesting the support of cultural variety in Pilsen. The results of the thesis could be used as a basis for further studies or intentions in the field of culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Smetakova_K10B0570P.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Smetakova_V.pdfPosudek vedoucího práce897,27 kBAdobe PDFView/Open
Smetakova_O.pdfPosudek oponenta práce992,31 kBAdobe PDFView/Open
Smetakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce425,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.