Název: Výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně
Další názvy: Cultural needs research of the residents of Pilsen
Autoři: Smětáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7689
Klíčová slova: Plzeň;kulturní potřeby;obyvatelé Plzně;kultura;kulturní poptávka;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;marketing research;cultural needs;residents of Pilsen;culture;cultural demand
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně. Základ práce tvoří teoretický rámec, který se zabývá kulturou obecně, kulturními potřebami a faktory ovlivňujícími kulturní poptávku. Navazuje část zaměřená na město Plzeň, jeho obyvatele a kulturní zdroje a možnosti. Stěžejním bodem práce je výzkum kulturních potřeb, který je orientován na porovnání kulturních specifik v poptávce studentů a pracujících města Plzně. Na základě zjištěných údajů o kulturní poptávce obyvatel a jejich potřebách jsou formulovány závěry navrhující opatření na podporu kulturní nabídky v Plzni. Výsledky práce mohou být použity jako podklad pro další výzkumy nebo záměry v kulturní oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at the research of Pilsen resident´s cultural needs. The base of this thesis is a theoretical framework focused on culture in general, cultural needs and factors influencing cultural demand. The next part is aimed at the city of Pilsen, its residents and cultural potential of this city. The core of the thesis is cultural needs research that focuses on the comparison of cultural specifics of Pilsen students and workers demand. Based on observed data about cultural demand of the residents and their needs there are conclusions suggesting the support of cultural variety in Pilsen. The results of the thesis could be used as a basis for further studies or intentions in the field of culture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lucie_Smetakova_K10B0570P.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova_V.pdfPosudek vedoucího práce897,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova_O.pdfPosudek oponenta práce992,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce425,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.