Název: Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let
Další názvy: Estimation of consumer behavior in tourism services at people aged 50-65
Autoři: Boudová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7700
Klíčová slova: analýza nabídky a poptávky;cestovní ruch;generace 55+;nový produkt;senior;spotřební chování
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of supply and demand;consumer behavior;generation 55+;new product;tourism
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá otázkou spotřebního chování lidí ve věku 50 ? 65 let v oblasti cestovního ruchu.Výstupem bakalářské práce je návrh nového produktu pro stanovenou cílovou skupinu a jeho jednoduchá kalkulace. Posledním uvedeným bodem jsou doporučení pro podnikatelské subjekt, které bych chtěly tento návrh případně realizovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deal with consumer behavior in tourism of the people in 50 ? 60 age. Part of this thesis is the definitoin of the agr group, which was form in based of own research. The conclusion of this thesis is proposal of the new product for target group and its simple calculation. Last point in this thesis is recommendation for business subject, who wants to realized this product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Boudova Zuzana K10B0271P.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boudova -V.pdfPosudek vedoucího práce691,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boudova_O.pdfPosudek oponenta práce895,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boudova_P.jpgPrůběh obhajoby práce339,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.