Název: Problematika podnikatelského prostředí v ČR
Další názvy: The issue of business environment in the Czech Republic
Autoři: Schovancová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7706
Klíčová slova: etika;morálka;podnikatelská etika;nekalá obchodní praktika
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;morality;business ethics;unfair commercial practices
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku v podnikatelském prostředí na území České republiky, především pak na ochranu spotřebitele ve věci nekalých obchodních praktik provozovaných ze stran podnikatelů. V práci jsou uvedeny výsledky provedených kontrol za rok 2012, týkající se této problematiky, a dále jsou zde uvedeny jednotlivé příklady k některým ze zmíněných nekalých obchodních praktik, které se za poslední léta udály.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on business environment of the Czech Republic, especially on consumer protection in the case of unfair commercial practices used by entrepreneurs. The paper presents results of checks carried out in 2012, concerning this issue, and then there are particular examples of some unfair commercial practices that have occurred in recent years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Schovancova K10B0367P.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovancova _V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovancova_O.pdfPosudek oponenta práce862,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovancova_P.jpgPrůběh obhajoby práce423,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.