Title: Problematika podnikatelského prostředí v ČR
Other Titles: The issue of business environment in the Czech Republic
Authors: Schovancová, Alena
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7706
Keywords: etika;morálka;podnikatelská etika;nekalá obchodní praktika
Keywords in different language: ethics;morality;business ethics;unfair commercial practices
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku v podnikatelském prostředí na území České republiky, především pak na ochranu spotřebitele ve věci nekalých obchodních praktik provozovaných ze stran podnikatelů. V práci jsou uvedeny výsledky provedených kontrol za rok 2012, týkající se této problematiky, a dále jsou zde uvedeny jednotlivé příklady k některým ze zmíněných nekalých obchodních praktik, které se za poslední léta udály.
Abstract in different language: The presented work is focused on business environment of the Czech Republic, especially on consumer protection in the case of unfair commercial practices used by entrepreneurs. The paper presents results of checks carried out in 2012, concerning this issue, and then there are particular examples of some unfair commercial practices that have occurred in recent years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Schovancova K10B0367P.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Schovancova _V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Schovancova_O.pdfPosudek oponenta práce862,72 kBAdobe PDFView/Open
Schovancova_P.jpgPrůběh obhajoby práce423,19 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.