Title: Nákupní a prodejní strategie ZKD Plzeň
Other Titles: Buying and selling strategy of ZKD Plzeň
Authors: Šmídová, Aneta
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7707
Keywords: nákupní strategie;prodejní strategie;spotřební družstvo;maloobchod
Keywords in different language: buying strategy;selling strategy;consumer cooperative;retail
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nákupní a prodejní strategie. Teoretická část je zaměřena na pojmy spojené se spotřebním družstevnictvím. Nadále je zde přehled organizací, které napomáhají celkovému rozvoji. V praktické části je charakterizováno vybrané spotřební družstvo ZKD Plzeň včetně jeho možností nákupu od dodavatelů a prodejní strategie. Výstup práce je shrnut v celkovém zhodnocení nákupních a prodejních strategií ZKD Plzeň.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with buying and selling strategy. The theoretical section of this thesis is focused on concepts of consumer co-operatives. There is also a list of organizations which are conducive to develop consumer co-operatives. The practical section includes the characteristic of the selected consumer cooperative ZKD Plzeň, the possibilities of buying from suppliers and selling strategy. The output of the Bachelor's thesis is summarized in overal assessment of buying and selling strategy of ZKD Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Smidova Aneta.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Smidova_V.pdfPosudek vedoucího práce979,31 kBAdobe PDFView/Open
Smidova_O.pdfPosudek oponenta práce905,04 kBAdobe PDFView/Open
Smidova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,04 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.