Název: Nákupní a prodejní strategie ZKD Plzeň
Další názvy: Buying and selling strategy of ZKD Plzeň
Autoři: Šmídová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7707
Klíčová slova: nákupní strategie;prodejní strategie;spotřební družstvo;maloobchod
Klíčová slova v dalším jazyce: buying strategy;selling strategy;consumer cooperative;retail
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nákupní a prodejní strategie. Teoretická část je zaměřena na pojmy spojené se spotřebním družstevnictvím. Nadále je zde přehled organizací, které napomáhají celkovému rozvoji. V praktické části je charakterizováno vybrané spotřební družstvo ZKD Plzeň včetně jeho možností nákupu od dodavatelů a prodejní strategie. Výstup práce je shrnut v celkovém zhodnocení nákupních a prodejních strategií ZKD Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis deals with buying and selling strategy. The theoretical section of this thesis is focused on concepts of consumer co-operatives. There is also a list of organizations which are conducive to develop consumer co-operatives. The practical section includes the characteristic of the selected consumer cooperative ZKD Plzeň, the possibilities of buying from suppliers and selling strategy. The output of the Bachelor's thesis is summarized in overal assessment of buying and selling strategy of ZKD Plzeň.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Smidova Aneta.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova_V.pdfPosudek vedoucího práce979,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova_O.pdfPosudek oponenta práce905,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.