Title: Prodejní strategie společnosti DuPont
Other Titles: DuPont sales strategy
Authors: Kosťun, Michal
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7709
Keywords: prodejní strategie;segmentace trhu;mezinárodní marketing;DuPont;práškové barvy
Keywords in different language: sales strategy;market segmentation;international marketing;DuPont;powder coating
Abstract: Předložená bakalářská práce s názvem ?Prodejní strategie společnosti DuPont? analyzuje prodejní strategii a mezinárodní marketing produktové řady práškových barev Alesta?, která se používá na průmyslovou vnitřní i vnější povrchovou úpravu materiálů. Hlavní metodou zde použitou je situační analýza, díky níž autor popisuje konkrétní trhy, vyhodnocuje vnitřní i vnější prostředí firmy, a provádí analýzu konkurence. Cílem této práce je rovněž poukázat na možné zlepšení konkurenceschopnosti na Českém trhu, který je v tomto případě tvořen pouze business-to-business (B2B) trhem, a zároveň zlepšení mezinárodního marketingu, který je víc než kdy jindy ovlivňován globalizací. Navíc vnitřní trh evropské unie vytváří hustší konkurenční prostředí. V poslední části je vypracována SWOT analýza, která znázorňuje hlavní příležitosti a hrozby pro firmu do budoucna.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled "DuPont sales strategy" analyses sales strategy and international marketing of powder coatings products group Alesta?, which is used for industrial interior and exterior finish materials. The main method used here is a situation analysis, through which the author describes specific markets, evaluates internal and external environment of the company and analysing competition. The aim of this work is also to improve the competitiveness of the Czech market, which in this case consists only of business-to-business (B2B) market, while improving international marketing, which is more than ever influenced by globalization and open markets in the European Union create denser competitive environment. The last part of the bachelor thesis is the SWOT analysis, which shows the main opportunities and threats for the company in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kostun_Michal_2013.pdfPlný text práce19,39 MBAdobe PDFView/Open
Kostun_V.pdfPosudek vedoucího práce954,3 kBAdobe PDFView/Open
Kostun_O.pdfPosudek oponenta práce903,44 kBAdobe PDFView/Open
Kostun_P.jpgPrůběh obhajoby práce345,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.