Název: Logistika vybrané firmy
Další názvy: Logistic of selected company
Autoři: Dunová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7712
Klíčová slova: logistika;objednávky materiálu;odběratelé;řízení zásob;organizace skladu
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;material orders;customers;inventory management;organization of warehouse
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje stávající logistiku firmy AIR POWER, s. r. o. , tj. toky materiálu a výrobků od dodavatelů, popisuje logistické činnosti a procesy ve firmě, které jsou pro její činnost rozhodující. Předložená práce v první části popisuje základní údaje a historii firmy. Další část práce se věnuje procesu plánování nákupu, popisu odběratelů a objednávek výrobků. Dále je práce zaměřena na stav a řízení zásob ve firmě. Nedílná součást práce je zaměřena na organizaci práce při přejímce zboží a jsou popsány náklady na skladování.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis analyzes existing logistics company AIR POWER Ltd., that is material flows and production from suppliers, describes the logistics activities and processes in the company, which are decisive for her activity. The first part of this bachelor paper describes the essential facts and history. Another part is devoted to the planning process of purchase and to the description of customer orders and products. The bachelor is focused on the status and inventory management in the company. An integral part of the work is focused on the work organization at receiving goods and there are described storage costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE 20122013.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dunova_V.pdfPosudek vedoucího práce934,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dunova_O.pdfPosudek oponenta práce912,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dunova_P.jpgPrůběh obhajoby práce306,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.