Title: Generace 55+ - marketingová strategie ve finančních službách
Other Titles: 55+ generation - marketing strategy in financial services
Authors: Bubnová, Jana
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7713
Keywords: generace 55+;stárnutí obyvatel;marketing finančních služeb;banka
Keywords in different language: 55+ generation;population ageing;marketing financial services;bank
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stárnutí obyvatel a důsledků, které tento jev přináší do marketingu. Snaží se zmapovat životní styl, chování i potenciál, který v sobě skrývá generace 55+. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá demografickým vývojem a strukturou obyvatel. Druhá část je zaměřena na chování klientů. Následující část je věnována výzkumům zaměřených na starší generace. Dále je v této práci definován marketing finančních služeb a bankovní prostředí České republiky. Závěr je věnován analýze klientů České spořitelny, kterým je nad 55 let, a marketingové komunikaci cílené na generaci 55+.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the population ageing and the impact which this phenomenon has on marketing. It seeks to map the lifestyle, behaviour and the hidden potential of the 55+ generation. The thesis is divided into several parts. The first part deals with demographic trends and population structure. The second part focuses on the behaviour of clients. The following chapter deals with a research aimed at the older generations. Furthermore, the thesis defines the marketing of financial services and the banking environment in the Czech Republic. The conclusion addresses the analysis of clients of Česká spořitelna who are over 55 years old and the marketing communication targeted to the 55 + generation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jana Bubnova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Bubnova _V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Bubnova_O.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Bubnova_P.jpgPrůběh obhajoby práce295,51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.