Title: Hodnocení webových prezentací vybraných bank
Other Titles: The evaluation of selected bank´s websites
Authors: Trnka, Radek
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7723
Keywords: internet;internetový marketing;hodnocení internetové prezentace;banka;internetová stránka
Keywords in different language: internet;internet marketing;internet presentation evaluation;bank;website
Abstract: Bakalářská práce má za úkol hodnotit webové prezentace 20 vybraných bank. První část je věnována teoretickému úvodu do dané problematiky, kde jsou popsány pojmy, které souvisí s internetem a internetovým marketingem. Dále je popsána metodika hodnocení, která se opírá o kritéria agentury WebTop100. Tyto kritéria, která jsou mírně upravená, jsou dále použity v praktické části, která se zabývá samotným hodnocením. Výsledky hodnocení jsou dobré, avšak je třeba dodat, že v sekcích Přínos pro uživatele a Marketing je ještě potenciál pro změnu. V poslední části jsou k dispozici návrhy na vylepšení.
Abstract in different language: Objective of this thesis is to evaluate web presentations of 20 selected banks. First part is focused on the retical introduction of given issue where ideas related to internet and internet marketing are described. Then methodics of evaluation is delineated according to WebTop 100 Agency criteria which are slightly modified. These are used at practical part with evaluation itself. Results of evaluation are good, but must be highlighted that in sections 'Benefits for users' and 'Marketing' there is potential for change. Last part consists of some improvement suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_TRNKA.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Trnka_v.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Trnka _O.pdfPosudek oponenta práce904,77 kBAdobe PDFView/Open
Trnka_P.jpgPrůběh obhajoby práce379,09 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.