Název: Hodnocení webových prezentací vybraných bank
Další názvy: The evaluation of selected bank´s websites
Autoři: Trnka, Radek
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7723
Klíčová slova: internet;internetový marketing;hodnocení internetové prezentace;banka;internetová stránka
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;internet marketing;internet presentation evaluation;bank;website
Abstrakt: Bakalářská práce má za úkol hodnotit webové prezentace 20 vybraných bank. První část je věnována teoretickému úvodu do dané problematiky, kde jsou popsány pojmy, které souvisí s internetem a internetovým marketingem. Dále je popsána metodika hodnocení, která se opírá o kritéria agentury WebTop100. Tyto kritéria, která jsou mírně upravená, jsou dále použity v praktické části, která se zabývá samotným hodnocením. Výsledky hodnocení jsou dobré, avšak je třeba dodat, že v sekcích Přínos pro uživatele a Marketing je ještě potenciál pro změnu. V poslední části jsou k dispozici návrhy na vylepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: Objective of this thesis is to evaluate web presentations of 20 selected banks. First part is focused on the retical introduction of given issue where ideas related to internet and internet marketing are described. Then methodics of evaluation is delineated according to WebTop 100 Agency criteria which are slightly modified. These are used at practical part with evaluation itself. Results of evaluation are good, but must be highlighted that in sections 'Benefits for users' and 'Marketing' there is potential for change. Last part consists of some improvement suggestions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_TRNKA.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka_v.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka _O.pdfPosudek oponenta práce904,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka_P.jpgPrůběh obhajoby práce379,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.