Název: Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu
Další názvy: Internet marketing plan of a specific enterprise
Autoři: Čech, Marek
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7726
Klíčová slova: internet;internetový marketing;uživatelské testování;i-Vysočina.cz;zpravodajský web;zpravodajství;internetová stránka
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet;Internet Marketing;User Testing;i-Vysočina.cz;News Website;News;Website
Abstrakt: Práce hodnotí zpravodajský web i-Vysočina.cz, který nabízí od roku 2006 aktuální informace obyvatelům Vysočiny. Na základě analýzy návštěvnosti webu a s využitím metody uživatelského testování odhaluje problematická místa a silné stránky webu. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty uživatelského rozhraní webové stránky, které je možné vylepšit a usnadnit tak využívá všech jeho funkcionalit. Uživatelské testování vychází z metodiky Dobrýweb.cz a v této práci sleduje pohyb uživatelů na webu, vkládání uživatelského obsahu a vyhledávání informací. Výsledky analýzy návštěvnosti, uživatelské testování a konzultace s majitelem webu odhalily základní nedostatky. Mezi ty hlavní patří nejasná koncepce fungování webu a možnost jeho zpeněžení, dále dlouhodobě klesající návštěvnost a neaktuálnost informací. Na základě těchto zjištění byl vytvořen marketingový plán, který navrhuje patřičné změny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis evaluates news website i-Vysočina.cz, which offers news stories from the region of Vysočina. Based on the analysis of the website´s traffic together with the user testing method, the main problems and strengths are revealed. In this thesis are also mentioned the key points of the website´s user interface, which can be improved in order to make the website stronger and more accessible for visitors. User testing is based on the methodology of Dobrýweb.cz and it is focusing on user activity on the webpage, inserting of user content and searching. The conclusion of the website´s traffic analysis, user testing and consultation with website owner showed fundamental difficulties. The main ones are unclear conception of website functionality and monetization options, together with long-term decline in website traffic and outdated information. Based on those key points the marketing plan has been created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2013_Marek_CECH.pdfPlný text práce25,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cech_V.pdfPosudek vedoucího práce985,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cech_O.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cech_P.jpgPrůběh obhajoby práce369,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.