Title: Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu
Other Titles: Internet marketing plan of a specific enterprise
Authors: Čech, Marek
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7726
Keywords: internet;internetový marketing;uživatelské testování;i-Vysočina.cz;zpravodajský web;zpravodajství;internetová stránka
Keywords in different language: Internet;Internet Marketing;User Testing;i-Vysočina.cz;News Website;News;Website
Abstract: Práce hodnotí zpravodajský web i-Vysočina.cz, který nabízí od roku 2006 aktuální informace obyvatelům Vysočiny. Na základě analýzy návštěvnosti webu a s využitím metody uživatelského testování odhaluje problematická místa a silné stránky webu. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty uživatelského rozhraní webové stránky, které je možné vylepšit a usnadnit tak využívá všech jeho funkcionalit. Uživatelské testování vychází z metodiky Dobrýweb.cz a v této práci sleduje pohyb uživatelů na webu, vkládání uživatelského obsahu a vyhledávání informací. Výsledky analýzy návštěvnosti, uživatelské testování a konzultace s majitelem webu odhalily základní nedostatky. Mezi ty hlavní patří nejasná koncepce fungování webu a možnost jeho zpeněžení, dále dlouhodobě klesající návštěvnost a neaktuálnost informací. Na základě těchto zjištění byl vytvořen marketingový plán, který navrhuje patřičné změny.
Abstract in different language: This thesis evaluates news website i-Vysočina.cz, which offers news stories from the region of Vysočina. Based on the analysis of the website´s traffic together with the user testing method, the main problems and strengths are revealed. In this thesis are also mentioned the key points of the website´s user interface, which can be improved in order to make the website stronger and more accessible for visitors. User testing is based on the methodology of Dobrýweb.cz and it is focusing on user activity on the webpage, inserting of user content and searching. The conclusion of the website´s traffic analysis, user testing and consultation with website owner showed fundamental difficulties. The main ones are unclear conception of website functionality and monetization options, together with long-term decline in website traffic and outdated information. Based on those key points the marketing plan has been created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2013_Marek_CECH.pdfPlný text práce25,91 MBAdobe PDFView/Open
Cech_V.pdfPosudek vedoucího práce985,5 kBAdobe PDFView/Open
Cech_O.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Cech_P.jpgPrůběh obhajoby práce369,3 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.