Title: Komplexní hodnocení internetové prezentace managementmania.com
Other Titles: A comprehensive evaluation of the website managementmania.com
Authors: Stejskalová, Barbora
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7727
Keywords: internetový marketing;internet;portál;internetová prezentace;hodnocení internetové prezentace
Keywords in different language: internet marketing;internet;portal;internet presentation;evaluation of internet presentation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení webových stránek. První část bakalářské práce zachycuje úvod do problematiky marketingu na internetu. Další část se věnuje charakteristice portálu ManagementMania. Praktická část bakalářské práce se zabývá komplexním hodnocením internetové prezentace managementmania.com a srovnáváním webu s hlavním konkurentem. Součástí praktické části je vlastní výzkum mezi 20 respondenty. Výstupem práce jsou možná doporučení, která by mohla vést k většímu zviditelnění portálu na internetu a zároveň k větší návštěvnosti vybrané cílové skupiny.
Abstract in different language: The presented work is focused on the evaluation of the website. The first part of the bachelor´s thesis presents the introduction to marketing on the Internet. The next part of this work deals with the ManagementMania portal. The practical part of the thesis deals with comprehensive evaluation of the website managementmania.com and the comparison of the website with its main competitor. The practical part includes its own research carried out among 20 respondents. Outcome of this thesis are possible recommendations that could lead to higher visibility of the portal on the Internet together with higher attendance of selected target groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Stejskalova Barbora_FEK ZCU_Plzen_2013.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Stejskalova_V.pdfPosudek vedoucího práce982,08 kBAdobe PDFView/Open
Stejskalova_O.pdfPosudek oponenta práce840,31 kBAdobe PDFView/Open
Stejskalova_P.jpgPrůběh obhajoby práce334,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.