Název: Komplexní hodnocení internetové prezentace managementmania.com
Další názvy: A comprehensive evaluation of the website managementmania.com
Autoři: Stejskalová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7727
Klíčová slova: internetový marketing;internet;portál;internetová prezentace;hodnocení internetové prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet marketing;internet;portal;internet presentation;evaluation of internet presentation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení webových stránek. První část bakalářské práce zachycuje úvod do problematiky marketingu na internetu. Další část se věnuje charakteristice portálu ManagementMania. Praktická část bakalářské práce se zabývá komplexním hodnocením internetové prezentace managementmania.com a srovnáváním webu s hlavním konkurentem. Součástí praktické části je vlastní výzkum mezi 20 respondenty. Výstupem práce jsou možná doporučení, která by mohla vést k většímu zviditelnění portálu na internetu a zároveň k větší návštěvnosti vybrané cílové skupiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the evaluation of the website. The first part of the bachelor´s thesis presents the introduction to marketing on the Internet. The next part of this work deals with the ManagementMania portal. The practical part of the thesis deals with comprehensive evaluation of the website managementmania.com and the comparison of the website with its main competitor. The practical part includes its own research carried out among 20 respondents. Outcome of this thesis are possible recommendations that could lead to higher visibility of the portal on the Internet together with higher attendance of selected target groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Stejskalova Barbora_FEK ZCU_Plzen_2013.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stejskalova_V.pdfPosudek vedoucího práce982,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stejskalova_O.pdfPosudek oponenta práce840,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stejskalova_P.jpgPrůběh obhajoby práce334,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.