Název: Kulturní akce a jejich význam pro rozvoj měst
Další názvy: Cultural Events and Their Significance for a Development of Cities
Autoři: Škoríková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7729
Klíčová slova: event;kulturní akce;dopady kulturních akcí;podpora kulturních akcí;Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
Klíčová slova v dalším jazyce: event;cultural events;impact of cultural events;support of cultural events;Ota Hofman Children film and television festival
Abstrakt: Předložená práce se zaměřuje na analýzu kulturních akcí a jejich dopady na místo konání. Je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy a zevrubně rozebírá dopady kulturních akcí a jejich přesah do oblasti ekonomiky, cestovního ruchu, sociální oblasti a image a identity lokality. Praktická část analyzuje nabídku kulturních akcí ve městě Ostrov na Karlovarsku a následně se zabývá rozborem vlivu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na město, jeho obyvatele a komerční sféru. V závěru je představena strategie veřejné podpory kulturních akcí ve městě spolu s návrhem možných opatření do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on an analysis of cultural events and their impact on a venue. It comprises of two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines basic used terms and it analyses the impacts of cultural events on different spheres like the economy, turism, social sphere and image and identity of a venue. The practical part describes the cultural events menu in Ostrov (a town near Carlsbad) and analyses the importance of Ota Hofman Children Film and Television Festival for the town, its inhabitants and a commercial sphere. A new strategy of public support of cultural events with a possible future arrangements proposal is presented at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Skorikova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorikova_V.pdfPosudek vedoucího práce951,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorikova_O.pdfPosudek oponenta práce696,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skorikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce488,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.