Název: Mystery shopping ve vybraných restauračních zařízeních
Další názvy: Mystery shopping in selected catering industry
Autoři: Hampl, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Riedl, Joachim
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7730
Klíčová slova: marketingový výzkum;mystery shopping;kavárny;kvalita služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;mystery shopping;cafés;quality of service
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení kvality služeb ve vybraných restauračních zařízeních v České republice. Práce se soustředí na identifikaci možných rozdílů ve vztahu restaurací k tuzemským a zahraničním zákazníkům a všeobecně na oborové kompetence, pozornost a laskavost zaměstnanců ve službách. K dosažení cílů je mimo jiné použita metoda tzv. mystery shoppingu, která je v první části práce teoreticky vysvětlena. Ve druhé (praktické) části je vyložena problematika sektoru služeb v České republice a je představen realizovaný marketingový výzkum. Poslední částí práce je prezentace a diskuse výsledků. Ty jsou srovnány s jinými dostupnými (podobnými) studiemi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on benchmarking the quality of service in the catering industry in the Czech Republic, particularly regarding the differences in dealing with domestic and foreign customers, and is generally about the professional competencies and friendliness of the service staff. To achieve this marketing research, the mystery shopping method was utilized, which in the first part of this thesis is explained in theoretical detail. In the next practical part, the difficulties in the service sector in the Czech Republic are clarified, and the testing procedure is introduced and implemented. Following this, the achieved results are analyzed and compared with other surveys.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hampl BP 2013.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hampl_V.pdfPosudek vedoucího práce962,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BA-Hampl.pdfPosudek oponenta práce19,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hampl_P.jpgPrůběh obhajoby práce348,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.