Název: Výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně
Další názvy: Research of cultural needs of inhabitants of Pilsen
Autoři: Trojanová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7738
Klíčová slova: kultura;potřeba;volný čas;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;need;leisure time;Pilsen
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem kulturních potřeb obyvatel města Plzně a je zaměřena na střední generaci Plzeňanů; tedy na obyvatele ve věku od 30 do 49 let. Práce nabízí nové poznatky o postojích Plzeňanů ke kultuře, preferencích v rámci jednotlivých kulturních odvětví a spotřebním chování na trhu kulturních statků.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with the research of cultural needs of inhabitants of Pilsen and is focused on the middle age generation of these inhabitants; it means people of age 30 to 49. The thesis offers new pieces of information about the attitude of inhabitants of Pilsen to culture, their preference within the individual cultural branches and consumer habits on the market of cultural goods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyzkum kulturnich potreb obyvatel mesta Plzne.pdfPlný text práce418,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trojanova_V.pdfPosudek vedoucího práce925,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trojanova_O.jpgPosudek oponenta práce738,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Trojanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.