Title: Výzkum kulturních potřeb obyvatel města Plzně
Other Titles: Research of cultural needs of inhabitants of Pilsen
Authors: Trojanová, Markéta
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7738
Keywords: kultura;potřeba;volný čas;Plzeň
Keywords in different language: culture;need;leisure time;Pilsen
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem kulturních potřeb obyvatel města Plzně a je zaměřena na střední generaci Plzeňanů; tedy na obyvatele ve věku od 30 do 49 let. Práce nabízí nové poznatky o postojích Plzeňanů ke kultuře, preferencích v rámci jednotlivých kulturních odvětví a spotřebním chování na trhu kulturních statků.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the research of cultural needs of inhabitants of Pilsen and is focused on the middle age generation of these inhabitants; it means people of age 30 to 49. The thesis offers new pieces of information about the attitude of inhabitants of Pilsen to culture, their preference within the individual cultural branches and consumer habits on the market of cultural goods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyzkum kulturnich potreb obyvatel mesta Plzne.pdfPlný text práce418,71 kBAdobe PDFView/Open
Trojanova_V.pdfPosudek vedoucího práce925,52 kBAdobe PDFView/Open
Trojanova_O.jpgPosudek oponenta práce738,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Trojanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce452,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.