Title: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace hotelu a restaurace Koliba
Other Titles: Proposals of more effective marketing communication of hotel and restaurant Koliba
Authors: Vodičková, Zdeňka
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Vildová, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7740
Keywords: marketing;marketingový mix;komunikace;hotel Koliba
Keywords in different language: marketing;marketing mix;communication;hotel Koliba
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace ubytovacích a stravovacích služeb. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou komunikaci hotelu a restaurace Koliba, a. s. a navrhnout její zefektivnění. V první části práce jsou teoreticky vymezeny prvky rozšířeného marketingového mixu, druhá část je věnována rozboru komunikačního mixu a návrhům na zefektivnění.
Abstract in different language: The bachelor thesis deal with an analyse of marketing communication of accommodation and catering services. The aim of thesis is analyse a marketing communication of hotel and restaurant Koliba, a. s. and propose changes. In the first part of thesis are determined items of extended marketing mix. Second part is devoted the analysis of communication mix and proposals of changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vodickova_navrhy_na_zefektivneni_marketingove_komunikace_hotelu_a_restaurace_koliba.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova v.pdfPosudek vedoucího práce677,87 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek_Vodickova.pdfPosudek oponenta práce714,52 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.