Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorBláhová, Markéta
dc.contributor.refereeVildová, Eliška
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:15Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:15Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53962
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7742
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje profil návštěvníka města Litoměřice. Teoretické podklady se zabývají vymezením základních pojmů v cestovním ruchu, vztahujících se k problematice práce, a marketingovým výzkumem. Praktická část popisuje město Litoměřice z pohledu předpokladů k cestovnímu ruchu. Následuje vlastní průzkum návštěvníků, formou dotazníkového šetření, a závěrečné vyhodnocení získaných údajů. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena zlepšující opatření, jež by měla vést ke zvýšení návštěvnosti.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdestinacecs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectprofil návštěvníkacs
dc.titleAnalýza profilu návštěvníka města Litoměřicecs
dc.title.alternativeAnalysis of the visitor´s profile in Litoměřiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis analyzes the visitor´s profile in the town of Litomerice. The theoretical part deals with the definition of the basic concepts in tourism, relating to the issue of the work and marketing research. The practical part describes the town of Litomerice in terms of prerequisities to tourism. Next is a survey of visitors, in the form of a questionnaire survey and the final evaluation of the collected data. According to the obtained results were suggest a few improvements, which should lead to an increase in the number of visitors.en
dc.subject.translateddestinationen
dc.subject.translatedmarketing researchen
dc.subject.translatedvisitor's profileen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Blahova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Blahova v.pdfPosudek vedoucího práce666,97 kBAdobe PDFView/Open
Blahova oPosudek oponenta práce633,78 kBUnknownView/Open
Blahova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.