Title: Přeshraniční marketingové aktivity v česko-německém pohraničí
Other Titles: Cross-border marketing activities in the Czech-German border region
Authors: Urbanová, Markéta
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7748
Keywords: marketing;mezinárodní marketing;marketingový výzkum;kultura;maloobchod
Keywords in different language: marketing;international marketing;marketing research;culture;retail
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu přeshraničních marketingových aktivit v česko-německém pohraničí. Cílem bylo analyzovat přeshraniční marketingové aktivity subjektů a nákupní chování zákazníků (českých v Německu a německých v Česku). Autorka v práci představila základní kulturní rozdíly Česka a Německa. Dále porovnala marketingové aktivity subjektů působících v pohraničí. Po srovnání marketingových aktivit vybraných subjektů bylo zjištěno, že mnoho z nich podceňuje komunikaci se zahraničními zákazníky. Pomocí dotazníkového šetření autorka zkoumala, v jaké dny, jak často a do jaké vzdálenosti jsou zákazníci ochotni jezdit za nákupy přes hranice. Na základě těchto analýz jsem na závěr práce sestavila doporučení pro české a německé subjekty.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis Cross-border marketing activities in the Czech-German border region. The aim was to analyze the cross-border marketing activities and shopping behaviour of customers (Czech in Germany and German in the Czech Republic). The author presented basic cultural differences between the Czech Republic and Germany. After the comparison of marketing activities of selected subjects the author found, that many of analysed subjects underestimated the communication with customers. With help of a questionnaire survey the author examined, in which days, how often and where were customers willing to travel across the border for shopping. As conclusion the author suggested recommendations based on these analyses for Czech and German subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanova_2013.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova v.pdfPosudek vedoucího práce696,75 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova o.pdfPosudek oponenta práce639,22 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.