Název: Přeshraniční marketingové aktivity v česko-německém pohraničí
Další názvy: Cross-border marketing activities in the Czech-German border region
Autoři: Urbanová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7748
Klíčová slova: marketing;mezinárodní marketing;marketingový výzkum;kultura;maloobchod
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;international marketing;marketing research;culture;retail
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu přeshraničních marketingových aktivit v česko-německém pohraničí. Cílem bylo analyzovat přeshraniční marketingové aktivity subjektů a nákupní chování zákazníků (českých v Německu a německých v Česku). Autorka v práci představila základní kulturní rozdíly Česka a Německa. Dále porovnala marketingové aktivity subjektů působících v pohraničí. Po srovnání marketingových aktivit vybraných subjektů bylo zjištěno, že mnoho z nich podceňuje komunikaci se zahraničními zákazníky. Pomocí dotazníkového šetření autorka zkoumala, v jaké dny, jak často a do jaké vzdálenosti jsou zákazníci ochotni jezdit za nákupy přes hranice. Na základě těchto analýz jsem na závěr práce sestavila doporučení pro české a německé subjekty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on analysis Cross-border marketing activities in the Czech-German border region. The aim was to analyze the cross-border marketing activities and shopping behaviour of customers (Czech in Germany and German in the Czech Republic). The author presented basic cultural differences between the Czech Republic and Germany. After the comparison of marketing activities of selected subjects the author found, that many of analysed subjects underestimated the communication with customers. With help of a questionnaire survey the author examined, in which days, how often and where were customers willing to travel across the border for shopping. As conclusion the author suggested recommendations based on these analyses for Czech and German subjects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Urbanova_2013.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova v.pdfPosudek vedoucího práce696,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova o.pdfPosudek oponenta práce639,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.