Název: Lázeňský dům Erika - analýza marketingových aktivit
Další názvy: Spa Hotel Erika - Analysis of Marketing Activities
Autoři: Vrbová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Vildová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7749
Klíčová slova: lázeňství;lázeňské služby;marketingové nástroje;marketingový výzkum;produkt;spokojenost zákazníka
Klíčová slova v dalším jazyce: costumer´s satisfaction;marketing research;marketing tools;product;spa;spa services
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na analýzu marketingových aktivit vybraného subjektu, kterým je lázeňský dům Erika, sídlící ve Františkových Lázních. Základ bakalářské práce tvoří teoretická část, zabývající se základními pojmy, kterými jsou cestovní ruch, postavení lázeňství v cestovním ruchu a klasifikaci lázeňských služeb. Dále je analyzováno prostředí a marketingový mix. V praktické části je charakterizována vybraná společnost a dále je analyzováno její vnější a vnitřní prostředí. Následuje popis využívání marketingových nástrojů. Na základě těchto zpracovaných analýz je vypracován soubor doporučení pro zlepšení marketingových aktivit, včetně možností zavedení nového produktu. Doporučení jsou vypracována dle výsledků marketingového výzkumu, který probíhal několik měsíců formou dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at analyzing the marketing activities of the entity selected, which is a bathhouse Erika, based in Franzensbad. The basis of the thesis consists of a theoretical part dealing with the basic concepts, which are tourism, spas position in tourism and classification of spa services. Further the environment and the marketing mix. The practical part describes the company selected and further analyzed its external and internal environment. The following is a description of the use of marketing tools. On the basis of these analyzes is processed develop a set of recommendations to improve marketing activities, including the possibility of introducing a new product. Recommendations are developed according to the results of marketing research, which took place a few months in the form of questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Ivana_Vrbova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova v.pdfPosudek vedoucího práce751,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova oPosudek oponenta práce684 kBUnknownZobrazit/otevřít
Vrbova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.