Title: Lázeňský dům Erika - analýza marketingových aktivit
Other Titles: Spa Hotel Erika - Analysis of Marketing Activities
Authors: Vrbová, Ivana
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Vildová, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7749
Keywords: lázeňství;lázeňské služby;marketingové nástroje;marketingový výzkum;produkt;spokojenost zákazníka
Keywords in different language: costumer´s satisfaction;marketing research;marketing tools;product;spa;spa services
Abstract: Předložená práce je zaměřená na analýzu marketingových aktivit vybraného subjektu, kterým je lázeňský dům Erika, sídlící ve Františkových Lázních. Základ bakalářské práce tvoří teoretická část, zabývající se základními pojmy, kterými jsou cestovní ruch, postavení lázeňství v cestovním ruchu a klasifikaci lázeňských služeb. Dále je analyzováno prostředí a marketingový mix. V praktické části je charakterizována vybraná společnost a dále je analyzováno její vnější a vnitřní prostředí. Následuje popis využívání marketingových nástrojů. Na základě těchto zpracovaných analýz je vypracován soubor doporučení pro zlepšení marketingových aktivit, včetně možností zavedení nového produktu. Doporučení jsou vypracována dle výsledků marketingového výzkumu, který probíhal několik měsíců formou dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The thesis is aimed at analyzing the marketing activities of the entity selected, which is a bathhouse Erika, based in Franzensbad. The basis of the thesis consists of a theoretical part dealing with the basic concepts, which are tourism, spas position in tourism and classification of spa services. Further the environment and the marketing mix. The practical part describes the company selected and further analyzed its external and internal environment. The following is a description of the use of marketing tools. On the basis of these analyzes is processed develop a set of recommendations to improve marketing activities, including the possibility of introducing a new product. Recommendations are developed according to the results of marketing research, which took place a few months in the form of questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Ivana_Vrbova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Vrbova v.pdfPosudek vedoucího práce751,54 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova oPosudek oponenta práce684 kBUnknownView/Open
Vrbova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.