Název: Komparace aktivit vybraných podniků na Facebooku
Další názvy: Comparison of selected business activities on Facebook
Autoři: Beníšek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7750
Klíčová slova: internetový marketing;Facebook;sociální sítě;finanční instituce;Air bank;GE Money Bank;Komerční banka;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet marketing;Facebook;social networks;financial institutions;Air bank;GE Money Bank;Commercial bank;comparison
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na komparaci aktivit vybraných podniků na Facebooku. V teoretické části jsou obsaženy základní definice nezbytné pro pochopení internetového marketingu a marketingu na sociálních sítích. Dále pak následuje krátké představení základních marketingových nástrojů na sociálních sítích. V závěru teoretické části jsou popsány základní charakteristiky marketingu na sociálních sítích finančních institucí. V praktické části je nejprve představena metodika komparace a její vyhodnocení. Poté následuje vyhodnocení marketingových aktivit jednotlivých finančních institucí společně s jejich stručným představením. V závěru jsou shrnuta doporučení plynoucí z poznatků z části komparace.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper is focused on comparison of selected business activities on Facebook. In the theoretical section provides basic definitions necessary for the understanding of internet marketing and marketing on social networks. Then followed by a brief presentation of the basic tools of marketing on social networks. At the end of the theoretical part describes the basic characteristics of marketing on social networks of financial institutions. In the practical part is first introduced to the methodology of comparison and evaluation. This is followed by the evaluation of marketing activities of individual financial institutions together with their brief introduction. The conclusion summarizes the recommendations arising from the findings of the comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Komparace aktivit vybranych podniku na Facebooku_BENISEK,2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benisek v.pdfPosudek vedoucího práce614,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benisek o.pdfPosudek oponenta práce637,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benisek ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.