Title: Zapojení České republiky do mezinárodních ekonomických vztahů
Other Titles: Integration of the Czech Republic into international economic relations
Authors: Mezková, Michaela
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7761
Keywords: mezinárodní ekonomické vztahy;mezinárodní obchod;mezinárodní kapitálové vztahy;přímé zahraniční investice;teritoriální a komoditní struktura
Keywords in different language: international economic relations;international trade;international capital relations;direct foreign investments;teritorial and commodity structure
Abstract: Stanovenými cíli této bakalářské práce bylo provést zhodnocení, jak se dané formy mezinárodních ekonomických vztahů ČR realizovaly v jednotlivých časových obdobích od roku 1993 do současnosti. Mezi základní stanovené mezníky patří vznik samostatné České republiky roku 1993, poté vstup ČR do Evropské unie roku 2004. Následovalo období světové ekonomické krize, která ČR postihla roku 2008. Mezinárodní ekonomické vztahy ČR jsou v této bakalářské práci posuzovány v rámci teritoriální, komoditní struktury.
Abstract in different language: Stated objective of this thesis was to evaluate realization of international economic relations in Czech Republic in individual time period from 1993 to the present day. One of the basic milestones in this time period is the independence of Czech Republic, established in 1993 and then the accession to the European Union in 2004. These events were followed by global economic crisis, which hit Czech Republic in 2008. International economic relations of Czech Republic are assessed in the context of teritorial and commodity structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezkova_Michaela_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Mezkova v.PDFPosudek vedoucího práce256,92 kBAdobe PDFView/Open
Mezkova o.pdfPosudek oponenta práce689,08 kBAdobe PDFView/Open
Mezkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce91,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.