Název: Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011
Další názvy: Development of the world economy in years 2007 to 2011
Autoři: Sedláček, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7763
Klíčová slova: faktor;krize;perspektiva;světová ekonomika
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;factor;perspective;world economy
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011. Vývoj hodnotí pomocí makroekonomických ukazatelů. Dále autor seznamuje čtenáře s faktory, které nejvíce ovlivnily vývoj světové ekonomiky v uvedeném období, a definuje jejich příčiny, průběh a dopady na globální ekonomiku. V závěru práce se nachází kapitola o perspektivách světové ekonomiky do krátkodobé i dlouhodobé budoucnosti a krátké shrnutí jejího vývoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this bachelor thesis is to characterize the development of world economics during the years 2007 - 2011. The development is valorized using macroeconomic indices. Further on the author introduces the factors that have influenced the development of the world economics in this period the most and defines their causes, course and effects on global economics. In the final part there is a chapter considering the perspective of world economics in a short-term and long-term future and a short summary of its development
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Sedlacek.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlacek v.PDFPosudek vedoucího práce243,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlacek o.PDFPosudek oponenta práce223,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlacek ob..PDFPrůběh obhajoby práce119,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.