Název: Energetický a environmentální problém a možnosti jeho řešení
Další názvy: Energetical and environmental problem and its possible solutions
Autoři: Soběhartová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7764
Klíčová slova: aktivity České republiky;energetický problém;environmentální problém;Evropská unie;mezinárodní smlouvy;organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: activities of the Czech republic;energy problem;environmental problem;European union;international contracts;organization
Abstrakt: Bakalářská práce ?Energetický a environmentální problém a možnosti jeho řešení? se zaobírá situací v Evropské unii a České republice v oblasti energetiky a ekologie. Jejím cílem je analyzovat problémy v této oblasti a přiblížit možnosti a řešení do budoucnosti. První část poskytuje přehled o vývoji energetického a environmentálního problému. Druhá část se zaobírá mezinárodními organizacemi a smlouvami, které tyto problémy upravují. Další část se zabývá aktivitami České republiky a jejími cíli. Závěrečná část je věnována konkrétním příkladům řešení uvedených problémů a doporučení do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Energetical and environmental problem and its possible solutions" deals with the situation in the European Union and the Czech Republic in the area of energy and ecology. Its aim is to analyze the problems in this area and give the possibility and solutions to the future. The first part provides an overview of the development of the energy and environmental problem. The second part deals with international organizations and agreements that adjust these issues. The next section deals with the activities of the Czech Republic and its goals. The final section is devoted to specific examples of solutions to these problems and recommendations for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sobehartova_Lucie.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sobehartova L. v.PDFPosudek vedoucího práce214,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova L. o.PDFPosudek oponenta práce221,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova L. ob..PDFPrůběh obhajoby práce100,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.