Title: Energetický a environmentální problém a možnosti jeho řešení
Other Titles: Energetical and environmental problem and its possible solutions
Authors: Soběhartová, Lucie
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7764
Keywords: aktivity České republiky;energetický problém;environmentální problém;Evropská unie;mezinárodní smlouvy;organizace
Keywords in different language: activities of the Czech republic;energy problem;environmental problem;European union;international contracts;organization
Abstract: Bakalářská práce ?Energetický a environmentální problém a možnosti jeho řešení? se zaobírá situací v Evropské unii a České republice v oblasti energetiky a ekologie. Jejím cílem je analyzovat problémy v této oblasti a přiblížit možnosti a řešení do budoucnosti. První část poskytuje přehled o vývoji energetického a environmentálního problému. Druhá část se zaobírá mezinárodními organizacemi a smlouvami, které tyto problémy upravují. Další část se zabývá aktivitami České republiky a jejími cíli. Závěrečná část je věnována konkrétním příkladům řešení uvedených problémů a doporučení do budoucna.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Energetical and environmental problem and its possible solutions" deals with the situation in the European Union and the Czech Republic in the area of energy and ecology. Its aim is to analyze the problems in this area and give the possibility and solutions to the future. The first part provides an overview of the development of the energy and environmental problem. The second part deals with international organizations and agreements that adjust these issues. The next section deals with the activities of the Czech Republic and its goals. The final section is devoted to specific examples of solutions to these problems and recommendations for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sobehartova_Lucie.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
sobehartova L. v.PDFPosudek vedoucího práce214,75 kBAdobe PDFView/Open
Sobehartova L. o.PDFPosudek oponenta práce221,85 kBAdobe PDFView/Open
Sobehartova L. ob..PDFPrůběh obhajoby práce100,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.