Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKunešová, Hanacs
dc.contributor.authorSoběhartová, Luciecs
dc.contributor.refereeČechurová, Lenkacs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:23Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:23Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier54089cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7764
dc.description.abstractBakalářská práce ?Energetický a environmentální problém a možnosti jeho řešení? se zaobírá situací v Evropské unii a České republice v oblasti energetiky a ekologie. Jejím cílem je analyzovat problémy v této oblasti a přiblížit možnosti a řešení do budoucnosti. První část poskytuje přehled o vývoji energetického a environmentálního problému. Druhá část se zaobírá mezinárodními organizacemi a smlouvami, které tyto problémy upravují. Další část se zabývá aktivitami České republiky a jejími cíli. Závěrečná část je věnována konkrétním příkladům řešení uvedených problémů a doporučení do budoucna.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectaktivity České republikycs
dc.subjectenergetický problémcs
dc.subjectenvironmentální problémcs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectorganizacecs
dc.titleEnergetický a environmentální problém a možnosti jeho řešenícs
dc.title.alternativeEnergetical and environmental problem and its possible solutionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis "Energetical and environmental problem and its possible solutions" deals with the situation in the European Union and the Czech Republic in the area of energy and ecology. Its aim is to analyze the problems in this area and give the possibility and solutions to the future. The first part provides an overview of the development of the energy and environmental problem. The second part deals with international organizations and agreements that adjust these issues. The next section deals with the activities of the Czech Republic and its goals. The final section is devoted to specific examples of solutions to these problems and recommendations for the future.en
dc.subject.translatedactivities of the Czech republicen
dc.subject.translatedenergy problemen
dc.subject.translatedenvironmental problemen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedinternational contractsen
dc.subject.translatedorganizationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sobehartova_Lucie.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sobehartova L. v.PDFPosudek vedoucího práce214,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova L. o.PDFPosudek oponenta práce221,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova L. ob..PDFPrůběh obhajoby práce100,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.