Title: Analýza volnočasových aktivit v Mariánských Lázních
Other Titles: Analysis of leisure activities in Mariánské Lázně
Authors: Nováková, Markéta
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7770
Keywords: volnočasové aktivity;volný čas;Mariánské Lázně
Keywords in different language: leisure activities;leisure;Mariánské Lázně
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Mariánských Lázních. Tato analýza proběhla formou sběru informací o jednotlivých aktivitách. V práci jsou nadefinovány pojmy volný čas a volnočasové aktivity a popisuje porovnání trávení volného času v České republice s ostatními zeměmi Evropy, se zaměřením na Skandinávské země. Hlavní bod tvoří praktická část, v jejímž rámci byl proveden kvantitativní průzkum u návštěvníků a stálých obyvatel města. Jeho cílem bylo zjistit, které volnočasové aktivity jsou středem zájmu těchto segmentů. Na základě veškerých zjišťování a pozorování byla navrhnuta zlepšující opatření, která by měla zvýšit návštěvnost vybraných volnočasových center.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on the analysis of leisure activities in Marianske Lazne. The analysis was carried out by collecting information about the various activities. The work defines the terms leisure and leisure activities and describes comparison of spending free time in the Czech Republic with other European countries, focusing on the Nordic countries. The main point of work is the practical part, in which the quantitative survey was conducted among visitors and permanent residents of the city. Its aim was to find out which leisure activities are in centre stage of these segments. According to the surveys and observations, were designed to improve measures that should increase the traffic of selected leisure centers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova Marketa 2013.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_V.pdfPosudek vedoucího práce944,6 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_O.pdfPosudek oponenta práce865,05 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce384,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.