Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorČesal, Pavelcs
dc.contributor.authorNováková, Markétacs
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jancs
dc.date.accepted2013-09-10cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:13Z
dc.date.available2013-06-17cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:13Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-08-22cs
dc.identifier56256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7770
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Mariánských Lázních. Tato analýza proběhla formou sběru informací o jednotlivých aktivitách. V práci jsou nadefinovány pojmy volný čas a volnočasové aktivity a popisuje porovnání trávení volného času v České republice s ostatními zeměmi Evropy, se zaměřením na Skandinávské země. Hlavní bod tvoří praktická část, v jejímž rámci byl proveden kvantitativní průzkum u návštěvníků a stálých obyvatel města. Jeho cílem bylo zjistit, které volnočasové aktivity jsou středem zájmu těchto segmentů. Na základě veškerých zjišťování a pozorování byla navrhnuta zlepšující opatření, která by měla zvýšit návštěvnost vybraných volnočasových center.cs
dc.format72 s (116 713 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvolnočasové aktivitycs
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectMariánské Lázněcs
dc.titleAnalýza volnočasových aktivit v Mariánských Lázníchcs
dc.title.alternativeAnalysis of leisure activities in Mariánské Lázněen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is focused on the analysis of leisure activities in Marianske Lazne. The analysis was carried out by collecting information about the various activities. The work defines the terms leisure and leisure activities and describes comparison of spending free time in the Czech Republic with other European countries, focusing on the Nordic countries. The main point of work is the practical part, in which the quantitative survey was conducted among visitors and permanent residents of the city. Its aim was to find out which leisure activities are in centre stage of these segments. According to the surveys and observations, were designed to improve measures that should increase the traffic of selected leisure centers.en
dc.subject.translatedleisure activitiesen
dc.subject.translatedleisureen
dc.subject.translatedMariánské Lázněen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novakova Marketa 2013.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_V.pdfPosudek vedoucího práce944,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_O.pdfPosudek oponenta práce865,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce384,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.