Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hanacs
dc.contributor.authorHálková, Katarínacs
dc.contributor.refereeKrálová, Lenkacs
dc.date.accepted2013-09-09cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:31Z
dc.date.available2013-06-17cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:31Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-08-22cs
dc.identifier56316cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7771
dc.description.abstractCílem této bakalářská práce bylo charakterizovat ekonomickou pomoc České republiky a Evropské unie rozvojovým zemím. V první části jsou uvedena kritéria, dle jakých lze členit země světa na rozvojové a rozvinuté. Dále se práce zabývá dokumenty, které upravují legislativní činnosti EU a ČR při poskytování rozvojové spolupráce a humanitární pomocí. V další části se práce podrobněji zabývá rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí poskytovanou Českou republikou. Jsou zde definovány pojmy ?rozvojová spolupráce" a ?humanitární pomoc" následuje rozbor možných způsobů poskytnutí spolupráce a na základě tohoto rozboru se pak práce věnuje především dvoustranné rozvojové spolupráci a prioritním zemím s programem spolupráce. Následuje kapitola zabývající se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí poskytovanou Evropskou unií. Zbytek práce se zabývá finančním rámcem rozvojové spolupráce EU a ČR a následným zhodnocením rozvojové spolupráce ČR s prioritními zeměmi s programem spolupráce.cs
dc.format64 s. (97 674 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjecthumanitární pomoccs
dc.subjectrozvojová spoluprácecs
dc.titleEkonomická pomoc České republiky a Evropské unie rozvojovým zemímcs
dc.title.alternativeEconomic aid from the Czech Republic and European Union to the developing countriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of my bachelor´s thesis is charakterize Economic aid from the Czech Republic and European Union to the developing countries. The first part sets out the criteria by which can be divided country in the world in developing and developer. The work deals with the documents governing the legislative activities of the EU and the Czech Republic to the provision of development cooperation and humanitarian aid. The next section deals in detail with development cooperation and humanitarian assistance provided by the Czech Republic. There are here defined what the concepts of "development cooperation" and "humanitarian aid" means, followed by an analysis of possible ways to provide cooperation and on the basis of this analysis, it is focused primarily bilateral development cooperation and priority countries with cooperation program. The following chapter dealing with development cooperation and humanitarian assistance provided by the European Union. The rest of the work deals with the financial framework of development cooperation between the EU and the Czech Republic and the subsequent evaluation of development cooperation with priority countries with cooperation program.en
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedhumanitarian aiden
dc.subject.translateddevelopment cooperationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Halkova.pdfPlný text práce621,13 kBAdobe PDFView/Open
Halkova v.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Halkova o.PDFPosudek oponenta práce198,95 kBAdobe PDFView/Open
Halkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce89,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.