Název: Marketingový mix vybrané firmy
Další názvy: Marketing mix of a chosen firm
Autoři: Kaiserová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7773
Klíčová slova: marketingový mix;zdraví;komparace ceny;propagace;distribuce
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;health;comparison price;promotion;distribution
Abstrakt: Bakalářská práce Marketingový mix vybrané firmy je zaměřena na stávající stav marketingového mixu mnou vybrané společnosti a návrhem na zlepšení nového. Teoretická část se zabývá koncepcemi marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část se orientuje na posouzení marketingového mixu konkrétního podniku. V závěru jsou navrženy návrhy pro tvorbu nového marketingového mixu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Marketing mix chosen company is focused on the current state of the marketing mix my selected company and the new improvements. The theoretical part deals with the concepts of the marketing mix and describes the various tools. The practical part is focused on the assessment of the marketing mix concrete company. In conclusion, the proposed designs for a new marketing mix.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaiserova BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova v.PDFPosudek vedoucího práce242,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova o.PDFPosudek oponenta práce213,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova ob..PDFPrůběh obhajoby práce90,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.