Název: Termodynamický cyklus heliem chlazeného reaktoru IV. generace
Další názvy: Thermodynamic cycle with helium cooled reactor of IV. generation
Autoři: Kollross, Petr
Vedoucí práce/školitel: Polanský, Jiří
Polanský, Jiří
Oponent: Štěch, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7774
Klíčová slova: cyklus;efektivita;účinnost;jaderný reaktor;chladící média;Octave;Braytnův a Rankinův cyklus
Klíčová slova v dalším jazyce: cycle;efficiency;nuclear reactor;coolants;Octave;Brayton and Rankin cycle
Abstrakt: Cílem této práce je shrnout možné konstrukční návrhy nejen stávajících, ale především budoucích plynem chlazených jaderných elektráren, vyjádřit možné pracovní cykly, porovnat je a vyhodnotit. Dalším úkolem je shromáždit pracovní plyny, které budou sloužit jako chladivo v těchto cyklech. Dále je třeba vymodelovat Braytonův cyklus s výměníkem a bez výměníku tepla pro plyn helium a směs helia a dusíku. Výpočet je proveden ve výpočetním softwaru Octave 3.2.4. V tomto programu jsou uvažovány reálné plyny. Pouze směs byla vypočítána rovnicemi pro směs ideálních plynů. Do programu jsou zadány nejpravděpodobnější provozy jaderných elektráren. Získané výsledky mohou sloužit jako orientační při posuzování vhodnosti směsi plynu a jelikož je můj výpočetní program universální, je možné zadávat i odlišné plyny než je helium a dusík. Můžeme porovnávat různé koncentrace helia a dusíku. Program je schopen porovnávat několik cyklů najednou.
Abstrakt v dalším jazyce: My task is to create possible construction proposals for present and future gas cooled nuclear power plants. I summarize, compare and evaluate possible work cycles. Next task is to summarize work gases which will serve as refrigerant in these cycles. Furthermore I create Brayton cycle with and without heat exchanger for helium and for mixture helium+nitrogen. Simulation is programmed in Octave 3.2.4 software. This program contains real properties of gases. Only for mixtures equations for ideal gases were used. The most likely operations of nuclear power plants are entered in the program. The graphic outputs are involved in my program as well. Obtained results can serve as tentative for assessment of mixtures´ suitability. My program is universal and we can input different gases than helium and nitrogen. We can compare different concentrations of helium and nitrogen. The program can compare several cycles with each other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKE) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENl BP Kollross.pdfPosudek vedoucího práce30,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Kollross.pdfPosudek oponenta práce44,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Kollross.pdfPrůběh obhajoby práce21,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.