Název: Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb při suvně krutovém kmitání lopatek v přímé mříži
Další názvy: Experimental determination of aerodynamic coupling coefficients at bending and torsional vibration between blades in the direct cascade
Autoři: Horák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Oponent: Hruška, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7777
Klíčová slova: proudění;vibrační jednotka;suvně torzní vibrace;aerodynamické síly;lopatková řada;rychlostní profil;frekvenční charakteristika;cejchování
Klíčová slova v dalším jazyce: flowing;vibration unit;bending and torsional oscillation;aerodynamic forces;airfoil cascade;velocity profile;frequency characteristic;calibrating
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku kmitání lopatkové řady, která je obtékaná proudem vzduchu. Lopatková řada je modelem profilů oběžných lopatek turbíny. Lopatky byly buzeny elektricky a byl měřen vliv na ostatní lopatky v řadě. Obsahuje ladící měření, které bylo potřeba před samotným měřením vlivů udělat. Cílem bylo zprovoznění tunelu a měření sil přenášejících se proudícím vzduchem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on problematic of oscillation of the airfoil cascade, which is flowed around by flowing air. The airfoil cascade is model of the profiles of the rotor?s blues. The blues were excited by electric current and the influence on the other blues was measured. It includes measurements, which needed to be done before measurement of the aerodynamic forces. The goal was to make the device functional and the measurement of the forces.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Horak.pdfPosudek vedoucího práce28,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Horak.pdfPosudek oponenta práce70,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Horak.pdfPrůběh obhajoby práce14,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.