Title: Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb při suvně krutovém kmitání lopatek v přímé mříži
Other Titles: Experimental determination of aerodynamic coupling coefficients at bending and torsional vibration between blades in the direct cascade
Authors: Horák, Jan
Advisor: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Referee: Hruška, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7777
Keywords: proudění;vibrační jednotka;suvně torzní vibrace;aerodynamické síly;lopatková řada;rychlostní profil;frekvenční charakteristika;cejchování
Keywords in different language: flowing;vibration unit;bending and torsional oscillation;aerodynamic forces;airfoil cascade;velocity profile;frequency characteristic;calibrating
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku kmitání lopatkové řady, která je obtékaná proudem vzduchu. Lopatková řada je modelem profilů oběžných lopatek turbíny. Lopatky byly buzeny elektricky a byl měřen vliv na ostatní lopatky v řadě. Obsahuje ladící měření, které bylo potřeba před samotným měřením vlivů udělat. Cílem bylo zprovoznění tunelu a měření sil přenášejících se proudícím vzduchem.
Abstract in different language: The thesis is focused on problematic of oscillation of the airfoil cascade, which is flowed around by flowing air. The airfoil cascade is model of the profiles of the rotor?s blues. The blues were excited by electric current and the influence on the other blues was measured. It includes measurements, which needed to be done before measurement of the aerodynamic forces. The goal was to make the device functional and the measurement of the forces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Horak.pdfPosudek vedoucího práce28,99 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Horak.pdfPosudek oponenta práce70,44 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Horak.pdfPrůběh obhajoby práce14,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.