Název: Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb\nl{}při torzním kmitání mezi lopatkami v přímé mříži
Další názvy: Experimental determination of aerodynamic coupling coefficients at torsional vibration in the airfoil cascade
Autoři: Fenderl, David
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Oponent: Miczán, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7778
Klíčová slova: vibrace lopatek;vibrační uzel;lopatková řada;kalibrace;vazební koeficienty
Klíčová slova v dalším jazyce: blades vibration;vibration node;blade line;calibration;coupling coefficients
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil a momentů na obtékanou lopatkovou řadu, která simuluje špičkové profily oběžných lopatek parní turbíny. Zahrnuje dosavadní dílčí měření na experimentálním zařízení, ale také průběh celého měření společně s vyhodnocovacími rovnicemi. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení, realizovat měření a vypočíst vazební koeficienty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the problematic of aerodynamic coupling forces and moments on blade line in an airflow, which simulates top profiles of rotor blades of a steam turbine. The thesis includes existing partial measurements on an experimental device, but also the course of the entire measurements with evaluation equations. The experimental part and the goal of the thesis is to make the device functional, realize measurements and calculate aerodynamic coupling coefficients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Experimentalni vysetreni aerodynamickych vazeb pri torznim kmitani mezi lopatkami v prime mrizi.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Fenderl.pdfPosudek vedoucího práce28,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Fenderl.pdfPosudek oponenta práce69,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Fenderl.pdfPrůběh obhajoby práce16,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.