Title: Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb při torzním kmitání mezi lopatkami v přímé mříži
Other Titles: Experimental determination of aerodynamic coupling coefficients at torsional vibration in the airfoil cascade
Authors: Fenderl, David
Advisor: Linhart, Jiří
Krivánka, David
Referee: Miczán, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7778
Keywords: vibrace lopatek;vibrační uzel;lopatková řada;kalibrace;vazební koeficienty
Keywords in different language: blades vibration;vibration node;blade line;calibration;coupling coefficients
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil a momentů na obtékanou lopatkovou řadu, která simuluje špičkové profily oběžných lopatek parní turbíny. Zahrnuje dosavadní dílčí měření na experimentálním zařízení, ale také průběh celého měření společně s vyhodnocovacími rovnicemi. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení, realizovat měření a vypočíst vazební koeficienty.
Abstract in different language: This thesis focuses on the problematic of aerodynamic coupling forces and moments on blade line in an airflow, which simulates top profiles of rotor blades of a steam turbine. The thesis includes existing partial measurements on an experimental device, but also the course of the entire measurements with evaluation equations. The experimental part and the goal of the thesis is to make the device functional, realize measurements and calculate aerodynamic coupling coefficients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experimentalni vysetreni aerodynamickych vazeb pri torznim kmitani mezi lopatkami v prime mrizi.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Fenderl.pdfPosudek vedoucího práce28,52 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Fenderl.pdfPosudek oponenta práce69,4 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Fenderl.pdfPrůběh obhajoby práce16,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.