Title: Návrh separátoru bublin pro čištění MSR směsi solí\nl{}od plynných štěpných produktů a modelu pro jeho verifikaci
Other Titles: Design of bubble separator for cleaning salt mixture of gas fission products in MSR and the proposed model for the verification.
Authors: Vach, Lukáš
Advisor: Valenta, Václav
Valenta, Václav
Referee: Žitek, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7782
Keywords: MSR;atomová energie;štěpné produkty;palivové soli;generátor bublin;separátor bublin;gas-lift
Keywords in different language: MSR;nuclear energy;fission products;fuel salt;bubble generator;bubble separator;gas-lift
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis problémů MSR s neutronovými jedy, vznikajícími v průběhu štěpení, a jejich separací. Dále obsahuje tři návrhy, z nichž byl jeden vybrán s ohledem na použitelnost v MSR a následně výkresově zpracován v programu Autodesk Inventor 2012. Další část je věnována generátoru bublin a jeho výpočtové analýze. Poslední část obsahuje popis testovacího okruhu pro verifikaci separátoru bublin.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describes the problems with MSR neutron poisons which are formed during the fission, and their separation. Thesis also contains three designs of bubbles separator. One design was chosen and processed into drawings by using Autodesk Inventor 2012. Another section describes the bubble generator and its computational analysis. The last part contains a description of the test circle for the verification of the bubbles separator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Vach-BP Separator bublin.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Vach.pdfPosudek vedoucího práce29,12 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Vach.pdfPosudek oponenta práce48,65 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Vach.pdfPrůběh obhajoby práce15,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.