Název: Návrh separátoru bublin pro čištění MSR směsi solí\nl{}od plynných štěpných produktů a modelu pro jeho verifikaci
Další názvy: Design of bubble separator for cleaning salt mixture of gas fission products in MSR and the proposed model for the verification.
Autoři: Vach, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Valenta, Václav
Valenta, Václav
Oponent: Žitek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7782
Klíčová slova: MSR;atomová energie;štěpné produkty;palivové soli;generátor bublin;separátor bublin;gas-lift
Klíčová slova v dalším jazyce: MSR;nuclear energy;fission products;fuel salt;bubble generator;bubble separator;gas-lift
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje popis problémů MSR s neutronovými jedy, vznikajícími v průběhu štěpení, a jejich separací. Dále obsahuje tři návrhy, z nichž byl jeden vybrán s ohledem na použitelnost v MSR a následně výkresově zpracován v programu Autodesk Inventor 2012. Další část je věnována generátoru bublin a jeho výpočtové analýze. Poslední část obsahuje popis testovacího okruhu pro verifikaci separátoru bublin.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis describes the problems with MSR neutron poisons which are formed during the fission, and their separation. Thesis also contains three designs of bubbles separator. One design was chosen and processed into drawings by using Autodesk Inventor 2012. Another section describes the bubble generator and its computational analysis. The last part contains a description of the test circle for the verification of the bubbles separator.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas Vach-BP Separator bublin.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Vach.pdfPosudek vedoucího práce29,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Vach.pdfPosudek oponenta práce48,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Vach.pdfPrůběh obhajoby práce15,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.