Název: Návrh pulzačního motoru
Další názvy: Design of pulse jet engine
Autoři: Netík, Rudolf
Vedoucí práce/školitel: Gášpár, Roman
Linhart, Jiří
Oponent: Malatin, Peter
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7784
Klíčová slova: charakteristický zvuk;nízká účinnost;ventilový pulzační motor;bezventilový pulzační motor;jednoduchost
Klíčová slova v dalším jazyce: the Argus;propulsion duct;Humphrey cycle;reed valve;strange noice
Abstrakt: Pulzační motory sehrály v historii velkou roli před nástupem proudových motorů. Jejich fyzikální podstata je velice zajímavá, proto i mým cílem bylo navrhnout funkční pulzační motor požadovaných vlastností. Dílčími body práce je vypracování přehledu technologií a použití paliv, vypočítání termodynamického cyklu motoru, výkresová dokumentace navrženého pulzačního motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: A pulse jet engine was very important step in history of jet engines. The pulse jet has interesting physical function. Therefore the aim of my report is to design functional pulse jet engines. The body of this report is creating overview of technologies and fuel use. Then thermodynamic cycle of the pulse jet engine is calculated. The last step was to create drawings pulse jet engine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKE) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh pulzacniho motroru.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENl BP Netik.pdfPosudek vedoucího práce29,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Netik.pdfPosudek oponenta práce60,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Netik.pdfPrůběh obhajoby práce17,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.