Title: Návrh pulzačního motoru
Other Titles: Design of pulse jet engine
Authors: Netík, Rudolf
Advisor: Gášpár, Roman
Linhart, Jiří
Referee: Malatin, Peter
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7784
Keywords: charakteristický zvuk;nízká účinnost;ventilový pulzační motor;bezventilový pulzační motor;jednoduchost
Keywords in different language: the Argus;propulsion duct;Humphrey cycle;reed valve;strange noice
Abstract: Pulzační motory sehrály v historii velkou roli před nástupem proudových motorů. Jejich fyzikální podstata je velice zajímavá, proto i mým cílem bylo navrhnout funkční pulzační motor požadovaných vlastností. Dílčími body práce je vypracování přehledu technologií a použití paliv, vypočítání termodynamického cyklu motoru, výkresová dokumentace navrženého pulzačního motoru.
Abstract in different language: A pulse jet engine was very important step in history of jet engines. The pulse jet has interesting physical function. Therefore the aim of my report is to design functional pulse jet engines. The body of this report is creating overview of technologies and fuel use. Then thermodynamic cycle of the pulse jet engine is calculated. The last step was to create drawings pulse jet engine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh pulzacniho motroru.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENl BP Netik.pdfPosudek vedoucího práce29,66 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Netik.pdfPosudek oponenta práce60,47 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Netik.pdfPrůběh obhajoby práce17,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.